PCRM se va scinda după alegeri ?

marți, 10 martie 2009

Statutele de călător "bona fide" şi "mala fide" criticate de eurodeputaţi

Crearea spaţiului Schengen a presupus o regândire a conceptului de „gestionare integrată a frontierelor” propus de către Consiliul European de la Laeken din 2001. Raportul elaborat de Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE, Olanda) analizează propunerile Comisiei Europene referitoare la luarea de noi măsuri în vederea unei gestionări cu adevărat integrate a frontierelor pentru a realiza cele două obiective privind sporirea securităţii şi facilitarea călătoriilor resortisanţilor din ţările terţe.


Sistemul de intrare / ieşire UE

În fiecare an, 160 de milioane de cetăţeni UE, 60 de milioane de resortisanţi din ţări terţe (RTT) care nu au nevoie de viză şi 80 de milioane care au nevoie de viză trec frontiera externă a UE.Comisia Europeană intenţionează crearea unui sistem automat de intrare şi ieşire pentru înregistrarea resortisanţilor din ţări terţe (RTT), sistem care, în primul rând, ar facilita verificarea depăşirii perioadei de sejur autorizată, iar în al doilea rând ar facilita managementul migraţiei legale, în special în ceea ce priveşte înregistrarea lucrătorilor sezonieri din ţări terţe. În raport se arată că persoanele care depăşesc perioada de sejur autorizată reprezintă cea mai mare categorie de imigranţi ilegali din UE.Potrivit deputaţilor europeni din Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), "sistemul propus nu va pune capăt fenomenului de depăşire a perioadei de şedere autorizate." În plus, funcţionarea corectă a acestui sistem depinde de succesul programelor VIS şi SIS II, care momentan nu sunt complet operaţionale şi de aceea este dificil de realizat o evaluare corespunzătoare.Programul călătorilor înregistraţi

Comisia Europeană propune acordarea statutului de "călător înregistrat" , ceea ce înseamnă reducerea anumitor proceduri la trecerea de frontieră precum scopul călătoriei, mijloace de subzistenţă, absenţa riscului legat de ordinea publică. Acest statut s-ar acorda călătorilor bona fide, persoane care deţin deja un "track record" pozitiv, adică nu au depăşit termenul de şedere şi prezintă un risc scăzut.


Deputaţii europeni critică folosirea termenului de "călător bona fide", deoarece ar însemna că se consideră a priori că un număr ridicat de călători prezintă un „risc ridicat” sau sunt „mala fide” şi recomandă termenul de „persoane care călătoresc frecvent”. (7)Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor

Acest sistem ar facilita verificarea faptului că un resortisant dintr-o ţară terţă îndeplineşte condiţiile de intrare în UE, înainte de a călători în UE, prin completarea unui formular electronic care să conţină date legate de identitate.Membrii Comisiei LIBE pun însă la îndoială necesitatea absolută a sistemului propus şi ar dori să primească o explicaţie detaliată a argumentelor în favoarea acestuia. "Mai degrabă o colaborare strânsă, mai ales între serviciile de informaţii, reprezintă soluţia adecvată în acest sens, şi nu o colectare masivă de date în general", se arată în raportul PE.Protecţia datelor şi probleme legate de datele biometrice

Datele biometrice sunt, teoretic, elemente eficiente de identificare a persoanelor, deoarece caracteristicile măsurate sunt considerate a fi diferite pentru fiecare persoană. Totuşi, siguranţa datelor biometrice nu este absolută şi acestea nu sunt în toate cazurile corecte. Prin urmare, ar trebui să existe întotdeauna proceduri alternative, iar profilurile de risc ar trebui elaborate mai bine, sunt de părere deputaţii europeni.


Membrii LIBE solicită crearea unui protocol-standard pentru folosirea şi schimbul de informaţii privind datele biometrice şi a unor acorduri privind controlul interfeţei pentru descrierea modului în care va fi folosit protocolul. De asemenea, folosirea datelor biometrice ar trebui să facă obiectul unui standard de calitate pentru a se evita divergenţele în materie de acceptare dintre diferitele sisteme folosite de statele membre.


Raportul din iniţiativă proprie a fost adoptat cu 600 voturi pentru, 46 împotrivă şi 30 de abţineri.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Niciun comentariu: