PCRM se va scinda după alegeri ?

luni, 31 martie 2008

Vârsta medie a noului Guvern este de 44,5 ani

Parlamentul a aprobat, în şedinţa sa specială de luni, 31 martie, componenţa nominală şi programul de guvernare al noului Cabinet de Miniştri condus de Zinaida Greceanîi. Pentru aprobarea noului Guvern şi-au dat votul în total 56 de deputaţi, dintre care 55 fac parte din fracţiunea PCRM, iar un deputat este independent, ajuns în Legislativ pe listele Blocului „Moldova Democrată”. De la vot s-au abţinut deputaţii din opoziţie. Tot ieri, membrii Executivului central au depus jurămîntul în faţa preşedintelui ţării, intrînd astfel în funcţie. Din cei 19 membri ai noului Guvern (lista integrală o prezentăm la sfîrşitul materialului), cu excepţia celor doi membri din oficiu, 13 persoane au figurat şi în Executivul precedent. Feţe noi în actualul Cabinet de Miniştri sînt Mariana Durleaşteanu, ministru al Finanţelor; Larisa Şavga, ministru al Educaţiei şi Tineretului; Larisa Catrinici, ministru al Sănătăţii; Valentin Mijinschi, ministru al Internelor; Pavel Buceaţchi, ministru al Dezvoltării Informaţionale. În acest Guvern figurează şase doamne, iar vîrsta medie a membrilor acestuia este de circa 44,5 ani (cel mai în vîrstă este Vasile Ursu, ministru al Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, care are 59 de ani, iar cei mai tineri, de 33 de ani, sînt prim-vicepremierul Igor Dodon, ministru al Economiei şi Comerţului, precum şi Vitalie Pîrlog, ministru al Justiţiei).

Majoritatea deputaţilor din opoziţie, cu excepţia celor din fracţiunea PPCD, au dat note critice atît guvernului precedent, cît şi noului program de activitate a Executivului, numindu-l „document politic, fără sarcini concrete şi modalităţi de realizare”. Liderul fracţiunii AMN, Serafim Urechean, deşi a menţionat că Zinaida Greceanîi este „un profesionist de calitate”, şi-a exprimat îndoiala faţă de şansele de reuşită a acestui Guvern, „deoarece majoritatea miniştrilor au rămas din Guvernul Tarlev, care a fost un eşec”. Liderul fracţiunii PD, Dumitru Diacov, a evidenţiat necesitatea ca acest Guvern să fie unul „pragmatic, realist şi independent”, dar şi „să asigure stabilitatea economică şi politică” a ţării.
Aprecieri pozitive programului şi noului Guvern au fost date de către fracţiunile PCRM şi PPCD. Iurie Roşca, vicepreşedinte al Parlamentului şi preşedinte al creştin-democraţilor, a declarat că „personalitatea Zinaidei Greceanîi impune respect şi apreciere”. El a mai evidenţiat, cu satisfacţie, şi calităţile profesionale ale lui Igor Dodon şi Marianei Durleşteanu, precizînd că noul Guvern are toate şansele să dea un impuls creşterii economice. Păstrarea ministrului de Externe în funcţie înseamnă, potrivit lui Roşca, o continuare a procesului de integrare europeană. Liderul PPCD a vorbit pozitiv, cu anumite excepţii, şi despre programul de guvernare. Deputatul PCRM, Vladimir Bondarciuc, a evidenţiat calităţile profesionale ale membrilor noului Cabinet de Miniştri, menţionînd, totodată, că programul de acţiune are stabilite sarcini concrete ce vor duce la creşterea bunăstării populaţiei.
Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Discursul în Parlament al noului Prim-ministru, Zinaida Greceanâi şi componenţa noului Guvern

Stimate Domnule Preşedinte a Parlamentului, stimaţi deputaţi, onorată asistenţă!
Sunt onorată sa fiu prezentă in aceasta sală în calitate de candidat la funcţia de Prim-ministru. Apreciez înalt onoarea care mi se acordă şi, la rândul meu, sunt determinată să mă consacru în întregime realizării programul de activitate a Guvernului spre binele cetăţenilor ţării. Intenţionez să îndeplinesc această sarcină nobilă în comun cu echipa formată din membrii cabinetului de miniştri, în consultare cu toata societatea şi în cooperare cu partenerii de dezvoltare a ţării. Împreună vom concentra eforturile pentru a face faţă provocărilor şi a înlătura constrângerile pentru bunăstarea şi progresul Republicii Moldova.
După cum cunoaşteţi, evoluţia Moldovei nu a fost simplă, fiind însoţită de urcuşuri şi coborâşuri. Din momentul declarării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, am fost cu toţii martori ai unei perioade dificile de trecere de la economia planificată la economia de piaţă, urmată de criza regională din '98, care ne-a aruncat în categoria ţărilor cu venituri scăzute, dar care a servit drept punct de plecare pentru consolidarea eforturilor întru asigurarea unei creşteri economice robuste. Ne-am confruntat cu factori externi, care nu întotdeauna au fost favorabili dezvoltării şi durabilităţii economice şi care au accentuat necesitatea de a trata cu seriozitate vulnerabilităţile externe şi interne. Nu a fost simplu, dar nimeni nu s-a aşteptat să fie simplu. Prin urmare, suntem realişti şi pragmatici privind sarcinile pe care le avem şi rezultate pe care dorim să le atingem.
Astfel, acţiunile primordiale pe care urmează să le implementăm începând cu momentul de faţă se fondează pe politicile reuşite, ale căror fundament a fost edificat de guvernările precedente. Astăzi, Vă cerem votul de încredere şi Vă asigurăm că suntem motivaţi de necesitatea accelerării reformelor orientate spre creşterea calităţii vieţii cetăţenilor Republicii Moldova şi apropierea de standardele de viaţă europene. În acest moment, avem nevoie mai mult decât oricând de consolidarea tuturor forţelor prin acţiuni reale pentru a demonstra coeziunea noastră în numele progresului şi integrării.
Fideli vectorului integrării europene, conştientizăm că acest program de guvernare va fi temelia viitoarelor relaţii între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Credem că consolidarea instituţiilor democratice, asigurarea supremaţiei legii şi respectarea regulilor economiei de piaţă sunt dezideratele fundamentale ale unui stat care se identifică cu valorile europene. Înţelegând că obţinerea statutului de membru al UE este o sarcină de perspectivă, suntem ferm convinşi că paşii pe care intenţionăm să-i facem în direcţia integrării europene vor produce un impact benefic semnificativ asupra calităţii vieţii la noi în ţară.
Evaluarea de către Comisia Europeană a implementării Planului de Acţiuni RM-UE ne va concentra asupra necesităţii obţinerii unui mandat de negociere din partea celor 27 de ţări-membre ale UE privind iniţierea unui nou document juridic după expirarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare în luna iunie a anului curent. Considerăm că programul de guvernare prezentat astăzi este de natură să ne plaseze în spaţiul valorilor europene şi să contribuie esenţial la procesul integrării europene.
Concomitent, vom aprofunda cooperarea în cadrul relaţiilor bilaterale şi multilaterale, valorificând avantajele pe care ni le oferă participarea la structrurile regionale.
Suntem conştienţi de faptul că perioadă restrânsă ne impune acţiuni imediate întru realizarea cu succes a programului. Prin urmare, sarcina numărul unu din primele zile de guvernare este:
§ debirocratizarea procesului de luare a deciziilor;
§ eliminarea deciziilor formale şi cu caracter declarativ;
§ consolidarea planificării strategice şi capacităţii de prioritizare a politicilor prin crearea şi fortificarea Unităţii de politici în cadrul Aparatului Guvernului.
Confirmare a acestor intenţii va fi structura nouă a executivului şi prezenţa în componenţa sa a mai multor cadre tinere, tehnocrate şi profesioniste.
Programul de activitate a Guvernului pe care am onoarea să-l prezint este structurat în cinci blocuri mari însoţite de obiective pe termen mediu şi acţiuni pe termen scurt pe care dorim să realizăm în cursul perioadei de guvernare. Cele cinci blocuri sunt: 1) sporirea calităţii actului de guvernare; 2) consolidarea instituţiilor democratice; 3) asigurarea securităţii şi integrităţii ţării; 4) sporirea competitivităţii economice; 5) promovarea incluziunii sociale şi regionale.
Acţiunile care se conţin în program sunt ancorate în Strategia Naţională de Dezvoltare şi vor asigura continuitatea dezvoltării ţării pe termen mediu. Mai mult ca atât, priorităţile descrise sunt pe orizontală, astfel încât doar realizarea în ansamblu a acestora va permite atingerea rezultatelor scontate în perioada 2008-2009.
Stimaţi deputaţi, permiteţi-mi să mă opresc asupra tezelor principale din programul de activitate a Guvernului care corespund celor cinci blocuri enunţate anterior:
O prioritate majoră şi o pre-condiţie a realizării integrale a acestui program este sporirea calităţii actului de guvernare.
Ţin să reiterez faptul că realizarea cu succes a programului de guvernare este posibilă doar în condiţiile unei administraţii publice competente, profesioniste şi eficiente, orientate spre prestarea unor servicii calitative societăţii. Procesul decizional în administraţia publică trebuie să fie transparent, fondat pe practicile moderne de guvernare şi lipsit de orice elemente de corupţie.
Eforturile de îmbunătăţire a performanţei administraţiei publice se vor axa pe trei direcţii principale: reforma administraţiei publice, eficientizarea cheltuielilor publice şi combaterea corupţiei în administraţia publică de toate nivelele.
Considerăm că reformarea administraţiei publice va avea un impact decisiv şi asupra calităţii şi ritmului de implementare a tuturor politicilor publice şi atingerii obiectivelor programului în termenii stabiliţi.
Consolidarea instituţiilor democratice şi edificarea statului de drept este o prioritate nu mai puţin importantă şi, în egală măsură, aşteptată de societate.
În acest context, suntem decişi să asigurăm o democraţie modernă participativă. Pornind de la afirmaţia că democraţia nu poate exista fără un adevărat dialog social, un sistem eficient de reprezentare a intereselor şi o societate civilă dezvoltată, ne vom concentra activitatea imediată pe trei direcţii de bază: libertatea mass media, dialogul activ cu societatea civilă şi independenţa justiţiei.
În mod evident, ţinta principală a acestui bloc de reforme este promovarea pluralismului de opinii şi încurajarea participării societăţii civile în viaţa publică. Însă, este de menţionat că un sistem judiciar funcţional, independent şi eficient este pe măsură să influenţeze pozitiv atât mediul de afaceri, volumul investiţiilor, cât şi dezvoltarea economică în ansamblu.
În continuare ţin să subliniez importanţa integrităţii ţării şi asigurarea unei securităţi naţionale interne şi externe.
Astfel, reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării reprezintă o condiţie de bază pentru asigurarea securităţii pe termen lung şi dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. În acelaşi timp, asigurarea securităţii statului presupune şi reducerea constrângerilor care contribuie la vulnerabilitatea externă a ţării din perspectiva accesului la energie şi pieţe de desfacere.
În raport cu obiectivele enunţate, ne vom axa activitatea imediată în direcţia susţinerii eforturilor de reintegrare a ţării, menţinerii neutralităţii şi a politicilor de bună vecinătate şi, nu mai puţin important, promovării securităţii economice a statului.
Aceasta presupune demilitarizarea statului, democratizarea şi consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, precum şi restabilirea spaţiului politic, economic şi social unic al ţării. În planul promovării securităţii economice ne vom concentra asupra consolidării sectorului energetic şi diminuării constrîngerilor de circulaţie condiţionate de amplasarea geografică prin dezvoltarea căilor noi de acces.
Dezideratele sociale şi opţiunile politice ale ţării sunt realizabile doar în condiţiile unei economii puternice, dinamice şi flexibile. În acest context, sporirea competitivităţii economice este una din provocările majore ale executivului.
Vom promova în continuare o creştere economică calitativă bazată pe potenţialul de eficienţă generat de dezvoltarea sectorului privat şi intensificarea concurenţei. Un mediu de afaceri caracterizat de stabilitatea regulilor de joc, limitarea implicării statului în activitatea de antreprenoriat, existenţa unui cadru de reglementări practice şi simple, care nu ar majora în mod excesiv povara administrativă şi o infrastructură financiară dezvoltată, sunt aspectele fundamentale în atragerea investiţiilor, crearea locurilor de muncă şi impulsionarea creşterii economice.
Fiind în esenţă un bun public, infrastructura este domeniul prioritar al statului. În limita constrîngerilor obiective, suntem decişi să construim şi să investim pentru viitor, utilizând la maximum mijloacele proprii, formule de cooperare noi (cum ar fi parteneriatul public-privat) şi sursele externe pentru a reabilita infrastructura economiei naţionale.
O prioritate nu mai puţin importantă este promovarea incluziunii sociale şi regionale. Suntem absolut convinşi că oamenii, securitatea şi calitatea vieţii lor reprezintă raţiunea de bază pentru existenţa statului şi principalul obiectiv al politicilor publice implementate de executiv.
Calitatea resurselor umane este condiţionată în primul rînd de accesul şi calitatea sistemelor de educaţie şi sănătate. Aceste sisteme trebuie să fie organizate, gestionate şi finanţate într-un mod eficient, astfel încât investiţiile publice şi private în aceste sectoare să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru fiecare cetăţean. Prosperitatea cetăţenilor trebuie să fie bazată pe disponibilitatea locurilor de muncă şi oferta diversificată de ocupaţii, salarii decente, dar şi pe mecanisme eficiente de protecţie socială, orientate în special spre categoriile vulnerabile, cum ar fi copiii, bătrânii şi persoanele cu disabilităţi. Distribuirea prosperităţii trebuie să fie echilibrată din punct de vedere social şi geografic. Totodată, asigurarea durabilităţii dezvoltării presupune protejarea unor factori de mediu propice menţinerii calităţii vieţii pentru multiple generaţii viitoare.
Stimaţi deputaţi, acestea sunt principalele direcţii în care, credem că trebuie să ne concentrăm în mod special pe parcursul perioadei de guvernare. Aţi avut ocazia să Vă convingeţi că programul de activitate a Guvernului nu este unul declarativ şi bazat doar pe bunele intenţii. Ne-am impus o regulă: acţiunile trebuie să fie concrete, realiste şi realizabile.
În încheiere, doresc să subliniez: convingerea în realismul şi efectul benefic al politicilor şi acţiunilor prioritare sunt sursa principală a optimismului în atingerea, spre sfîrşitul mandatului, a unor rezultate şi indicatori ce ar permite un salt calitativ în dezvoltarea Republicii Moldova. La fel ca şi în cazul acţiunilor, aplicăm o regulă similară faţă de conţinutul rezultatelor scontate: în primul rând, ele trebuie să fie palpabile şi concrete.
Prin urmare, în programul de activitate a Guvernului am evidenţiat rezultatele scontate pe câteva dimensiuni: sectorul real, macroeconomic, social şi infrastructura.
Aceste rezultate, precum şi progresele aşteptate în dezvoltarea pe ansamblu a ţării, vor însemna o creştere reală a nivelului de viaţă a cetăţenilor, vor elimina o bună parte din constrîngerile cu care se confruntă societatea noastră în calea dezvoltării şi integrării europene, vor însemna o capacitate adecvată a statului nostru de a răspunde provocărilor momentului.
Stimaţi deputaţi, am lucrat asupra acestui program de activitate într-un timp foarte restrîns, prin urmare, înţelegem că pot exista – şi este normal să existe – anumite redactări de ordin stilistic. Intenţionăm să le introducem în text fără a modifica esenţa programului de activitate a Guvernului. Totodată, îl vom avea tradus nu doar în limba rusă, ci şi în engleză pentru a da un mesaj pozitiv pe extern.
Onorat Parlament, în contextul pritorităţilor identificate în program şi a obiectivelor trasate, propun următoarea listă a membrilor Guvernului:
1. Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului – Igor DODON;
2. Viceprim-ministru – Victor STEPANIUC;
3. Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene – Andrei STRATAN;
4. Ministru al finanţelor – Mariana DURLEŞTEANU;
5. Ministru al agriculturii şi industriei alimentare – Anatolie GORODENCO;
6. Ministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor – Vasile URSU;
7. Ministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului – Vladimir BALDOVICI;
8. Ministru al ecologiei şi resurselor naturale – Violeta IVANOV;
9. Ministru al educaţiei şi tineretului – Larisa ŞAVGA;
10. Ministru al sănătăţii – Larisa CATRINICI;
11. Ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului – Galina BALMOŞ;
12. Ministru al culturii şi turismului – Artur COZMA;
13. Ministru al justiţiei – Vitalie PÎRLOG;
14. Ministru al afacerilor interne –Valentin MEJINSCHI;
15. Ministru al apărării – Vitalie VRABIE;
16. Ministru al dezvoltării informaţionale – Pavel BUCEAŢCHI;
17. Ministru al reintegrării – Vasile ŞOVA;
18. Ministru al administraţiei publice locale – Valentin GUZNAC;
19. Guvernatorul UTA GĂGĂUZIA – Mihail FORMUZAL – membru al Guvernului din oficiu;
20. Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Gheorghe DUCA – membru al Guvernului din oficiu;


Cine doreşte să ia cunoştinţă şi cu programul de guvernare, poate să-mi scrie pe adresa personală şi îl expediez. E prea mare ca să-l pun pe blog (şi nici nu l-am citit)
Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Ministrul de Interne în exerciţiu, Gheorghe Papuc este arestat la domiciliu UPDATE 15.20

Ministrul de Interne în exerciţiu, Gheorghe Papuc este în arest la dimiciliu, fiind suspectat de implicare în contrabandă cu narcotice. Despre aceasta a anunţat Serviciul de Informare şi Securitate, citat (straniu) de o agenţie de presă de la Tiraspol (noutatea este adevărată) /vedeţi aici detalii/. Amintesc că mai mulţi poliţişti, cu rang înalt, au fost recent arestaţi fiind suspectaţi de implicare în contrabandă cu narcotice. Este vorba de captura record de heroină, în valoare de peste 10 milioane de euro, care se deplasa în voia ei pe străzile Chişinăului însoţită doar de şoferul turc.

UPDATE 10.55
Procuratura Generală a confirmat arestarea lui Gheorghe Papuc. Vedeţi aici detalii.


UPDATE 15.20

Trei persoane suspuse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al RM au fost luni acuzate de organizarea traficului de droguri, i-a comunicat agenţiei NOVOSTI-MOLDOVA Procurorul General al republicii Valeriu Gurbulea.
O săptămînă în urmă angajaţii Poliţiei Rutiere moldoveneşti au reţinut cea mai mare din istoria ţării cantitate de droguri - 200 kilograme de heroină în valoare totală de 10 milioane de euro, pe care traficanţii intenţionau s-o transporte într-o ţară din Uniunea Europeană. Drogurile de provenienţă afganeză erau ambalate în colete de 20 kg şi ascunse în salonul microbuzului, care transporta saci cu fasole. În cadrul anchetării, efectuate de către Procuratura Generală, a fost stabilită implicarea a trei ofiţeri suspuşi nedeclaraţi ai MAI în transportul securizat prin teritoriul Moldovei a acestei partide de droguri.
Procurorul General a adăugat că "răspîndirea zvonurilor despre faptul cum că ministrul afacerilor interne al Moldovei Gheorghe Papuc este în arest la domiciliu în legătură cu acest fapt, nu corespunde adevărului".
"N-au fost efectuate nici un fel de acţiuni procesuale faţă de ministru", - a spus Procurorul General al Moldovei.
După cum i-a comunicat agenţiei NOVOSTI-MOLDOVA şefa serviciului de presă al MAI al RM Ala Meleca, "ministrul Papuc a convocat luni dimineaţă şedinţa planificată cu şefii personalului din instituţie şi îşi continuă activitatea în regim obişnuit".


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

sâmbătă, 29 martie 2008

R. Moldova este ostaticul intereselor geopolitice, afirmă Vladimir Voronin

Preşedintele moldovean Vladimir Voronin va declara, în cadrul summit-ului NATO de la Bucureşti, că R. Moldova este "ostaticul intereselor geopolitice" ale marilor puteri. Concluzia dată este desprinsă de şeful statului din procesul de reglementare transnistreană, care "depinde de jocul marilor puteri pe arena internaţională, inclusiv în astfel de chestiuni cum sunt Kosovo, Tratatul FACE, extinderea NATO spre Est".

De altfel, soarta R. Moldova şi a Tratatului FACE va fi discutat la Bucureşti şi în cadrul dialogului NATO-Rusia. Mai jos prezint o ştire prin care surse diplomatice de la NATO dezvăluie că statele Tratatului Nord-Atlantic ar putea să ajungă la o înţelegere cu Rusia în privinţa FACE.

BRUXELLES / 23:09, 28.03.2008
Statele NATO au dezvăluit vineri, înaintea summit-ului cu Rusia de la Bucureşti, din 4 aprilie, propunerile pe care le-au făcut Moscovei de mai multe luni, fără rezultat, pentru a ieşi din impasul privind Tratatul Forţelor Convenţionale din Europa (CFE).
"În toamna lui 2007, Statele Unite, cu sprijinul deplin al tuturor aliaţilor NATO", au înaintat "o ofertă răspunzând tuturor preocupărilor exprimate de Rusia pe tema Tratatului CFE", se arată într-o "declaraţie" publicată vineri seara.
Rusia a încetat la 12 decembrie să mai aplice Tratatul CFE, un instrument-cheie privind securitatea continentului de la sfârşitul Războiului Rece, care a limitat în 1990 armamentul de la Atlantic până la Ural.
Moscova a explicat "suspendarea" Tratatului CFE prin refuzul Alianţei de a ratifica noua versiune a tratatului, întrucât Rusia nu şi-a retras trupele din Georgia şi mai ales din regiunea Transnistria, din Republica Moldova.
Din toamna lui 2007, statele NATO şi Rusia nu au reuşit să iasă din impas.
Potrivit unui diplomat NATO, "ruşii ne spun că după ce ei au ratificat versiunea adaptată a Tratatului, este rândul nostru să facem primul pas. La rândul nostru, le spunem că ei trebuie să răspundă propunerilor pe care le-am făcut la sfârşitul lui 2007".
"După suspendarea Tratatului de Moscova nimeni nu a trecut linia roşie. Nici Rusia, nici statele NATO nu au încălcat Tratatul CFE", a adăugat acesta.
Aceste propuneri, conform declaraţiei publicate de Alianţă, constau în ratificarea de către statele NATO a Tratatului CFE "adaptat" în schimbul aplicării "în paralel" de către Rusia a unei serii de măsuri, începând cu evacuarea din Republica Moldova şi Georgia.
La rândul lor, statele NATO care nu sunt parte a Tratatului CFE original din 1990, în special cele trei ţări baltice care nu existau ca state independente la vremea respectivă, ci erau republici sovietice, "vor repeta în mod public" că sunt dispuse să ratifice tratatul CFE adaptat la intrarea lui în vigoare, îndeplinind astfel una din condiţiile Moscovei.
Între timp, ţările NATO şi Rusia le vor cere tuturor sematarilor Tratatului CFE să respecte versuinea modificată, fără să aştepte ratificarea ei.
La finalul procesului, după ce Tratatul CFE modificat va intra în vigoare, statele NATO vor examina documentul cu Rusia şi "vor încerca să-i aducă modificări, acolo unde se va putea, la limitele echipamentelor militare".
Una dintre cererile Rusiei este revizuirea limitelor impuse trupelor şi materialelor pe care le poate desfăşura şi deplasa pe flancul său de nord şi mai ales pe cel de sud.
"Publicarea acestor propuneri are ca scop să exercite presiuni asupra noastră", cu câteva zile înaintea întâlnirii din România a preşedintelui Vladimir Putin cu omologii săi din cele 26 de state NATO, a apreciat ambasadorul rus la Alianţa Nord-Atlantică, Dmitri Rogozin.

Sursa Mediafax

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

vineri, 28 martie 2008

Voronin ar putea să se întreţină cu Băsescu la Bucureşti, în cadrul summit-ului NATO

Preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin, va participa la summit-ul NATO de la Bucureşti însoţit de ministrul de Externe în exerciţiu, Andrei Stratan, şi de ministrul Apărării în exerciţiu, Vitalie Vrabie. Despre aceasta anunţă agenţia Mediafax, care a dat publicităţii agenda summit-ului NATO (o vedeţi aici) şi agenda întrevederilor bilaterale (vedeţi aici). Mediafax admite posibilitatea unei întrevederi bilaterale între preşedinţii României şi R. Moldova. Deşi nu figurează în agendă, înclin să cred că o astfel de întrevedere va avea loc.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

joi, 27 martie 2008

Programul de guvernare al Executivului condus de Greceanâi se va numi: Progres şi integratre

Programul de guvernare care va sta la baza activităţii Cabinetului de Miniştri condus de Zinaida Greceanâi se va numi: "Progres şi integrare". Deocamdată nu cunosc esenţa acestuia, dar pot să intuiesc că este elaborat în baza Planului Naţional de Dezvoltare şi subliniază continuitatea activităţii Guvernului Tarlev, punând accent şi pe vectorul integrării europene. Sper că în timpul apropiat aflu ceva din acest proiect de program.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

De Sănătatea Moldovei va avea grijă o doamnă UPDATE 17.15

În calitate de ministru al Sănătăţii în Guvernul Greceanâi va fi Larisa Catrinici, medic şef al Centrului Naţional de transfuzie a sîngelui. În Parlament se vorbeşte că la Cultură va fi Lenuţa Burghilă. La Interne va fi Valentin Mejinschi, actualul şef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, iar la ministerul Dezvoltărilor Informaţionale - Pavel Buceaţchi, actualmente viceministru al Dezvoltării Informaţionale. Se pare că la Educaţie situaţia deocamdată nu este decisă.

UPDATE 17.17
La Reintegrare rămâne Vasili Şova. În fruntea ministerului Educaţiei şi Tineretului va fi Viorelia Moldovan-Bătrânac. Victor Stepaniuc îşi va păstra funcţia de vicepremier.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Cine va conduce Externele Moldovei?

Ştirea difuzată de Infotag anunţă că ministrul de Externe în exerciţiu, Andrei Stratan va fi numit Ambasador la ONU (post vacant după rechemarea lui Alexei Tulbure), iar fotoliul de şef al diplomaţiei moldoveneşti îl va ocupa Carpov. Înainte de difuzarea ştirii respective eu am scris pe blog despre faptul că cineva căuta pe google "carpov ministru de externe" şi a ajuns pe site-ul meu. Deci, cineva cunoştea informaţia respectivă. Repet, Carpov ar fi fost una dintre cele mai reuşite (după mine) candidaturi la funcţia de ministru de Externe, el având relaţii bune la Bruxelles şi o imagine pozitivă în UE, datorită activităţii acestuia în calitate de reprezentant al RM pe lângă Comisiiile Europene (a fost rechemat în vara trecută). Candidatura lui Carpov a fost promovată intens de către unul dintre consilierii prezidenţiali, care, se spune, a făcut studii împreună cu acesta.

Totuşi, se pare că până la urmă Andrei Stratan va fi păstrat în funcţie. Informaţia este veridică în proporţie de 80%. Luni vom afla 100%.Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Traian Băsescu şi Dorin Chirtoacă "pun ceva la cale" UPDATE 13.37

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, că românii au obligaţia să corecteze decizii precum cele din pactul Ribentropp-Molotov prin chemarea celor de dincolo de Prut în Uniunea Europeană.
Şeful statului a participat, la sediul Institutului Cultural Român (ICR), la vernisajul expoziţiei "27 martie 1918. Arhivele Unirii", care cuprinde documente legate de hotărârea adoptată în urmă cu 90 de ani de Sfatul Ţării de la Chişinău, pentru unirea Basarabiei cu România.
La eveniment au fost prezenţi şi Patriarhul BOR, IPS Daniel, preşedintele ICR, Horia Roman Patapievici, Ticu Dumitrescu, membru CNSAS şi primarul oraşului Chişinău, Dorin Chirtoacă.
Preşedintele s-a întâlnit cu primarul Chişinăului la intrarea în sala de expoziţie şi l-a salutat.
"Ce faci, dom’ primar? Ai ajuns?", l-a întrebat Băsescu pe Chirtoacă, la care acesta a răspuns: "Am ajuns să punem la cale ceva". Băsescu a râs şi a adăugat: "Păi, să punem...". Cei doi nu au precizat la ce se referă.
Băsescu îl va primi pe Chirtoacă la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.
Preşedintele a vizitat expoziţia de fotografii şi documente, insoţit de Patapievici, rămând momente bune în faţa actului original semnat de Sfatul ţării de la Chişinău, în care se decidea unirea.
Băsescu a rostit un discurs, la începtul căruia s-a arătat impresionat de numărul mare de evenimente dedicate Unirii organizate de studenţii basarabeni în oraşele în care aceştia studiaza în România, inclusiv în Bucureşti.
"M-aş bucura dacă diseară am participa la spectacolul lor (al studenţilor basarabeni) din Piaţa Universităţii", a spus Băsescu .
Potrivit şefului statului, momentul 27 martie 1918 este un moment de demnitate naţională, un eveniment istoric în care "românii au avut curaj să îşi semneze singuri actul de naştere".
"Pentru mine, şi sunt convins că şi pentru orice român, un astfel de moment nu poate fi etichetat altfel decât ca un moment de demnitate naţională", a declarat Băsescu.
El a afirmat că peste români au trecut, în secolul trecut, două războaie mondiale şi două sisteme "crude, nedemocratice": comunismul şi nazismul.
"Nazismul şi comunismul ne-au despărţit vremelnic, printr-un tratat semnat de exponenţii acelor două regimuri, prin pactul Ribentropp-Molotov. Avem obligaţia să corectăm deciziile celor mai crunte regimuri care au bântuit Europa secolului trecut, chemând pe cei de dincolo de Prut, pe cei din spaţiul dintre Prut şi Nistru, alături de noi în Uniunea Europeană, chemându-i să ne reîntâlnim acolo unde românii au decis că le este destinul", a spus Băsescu.
Şeful statului a apreciat că trebuie evocată memoria politicienilor care, în 1918, "au ştiut să valorifice un moment prilenic".
"Avem obligaţia să gândim cu respect şi la Maiestatea Sa Regele Ferdinand I, care a primit imediat gestul politic al Sfatului Ţării dintre Prut şi Nistru", a declarat Traian Băsescu.
El şi-a încheiat discursul spunând că, poate nu întâmplător, este prezent la eveniment primarul Chişinăului.

Sursa Mediafax


Iată ce scrie despre aceată vizită şi Vitalie Cojocaru, concetăţean de-al nostru care lucrează pentru PRO TV Bucureşti

Dorin Chirtoaca vine la Bucuresti. Motivul: sa participe la evenimentele organizate cu ocazia a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania Muma. Programul: se intalneste cu Basescu, probabil cu Tariceanu si cu Videanu. Deocamdata este batuta in cuie intalnirea cu presedintele Basescu si cu primarul Videanu.
Intalnirea a fost pregatita de ceva timp, chiar daca unii jurnalisti de la Chisinau au ramas surprinsi de aceasta vizita. Si anume, primarul Chirtoaca a fost invitat la Bucuresti de viceprimarul Bucurestiului Razvan Murgeanu, mana dreapta a primarului Adriean Videanu. Murgeanu, membru PD-L (partidul presedintelui Basescu) a fost la Chisinau saptamana trecuta exact cu aceasta misiune.
Bursa zvonurilor: Deja la Bucuresti se vorbeste despre interesul primarului Videanu in Chisinau. Presa a scris despre afacerile cu borduri ale edilului din Romania, afacere pe care si-a pus-o bine pe picioare in Bucuresti mai ales dupa ce a fost ales primar. Asa ca municipiul Chisinau ar putea sa fie o noua etapa in dezvoltarea business-ului, doar exista atatea drumuri proaste care asteapta bordurile lui Videanu...

UPDATE 13.37


Primarul oraşului Chişinău a urat "La mulţi ani Basarabiei! La mulţi ani României!" cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la votarea, la Chişinău, a unirii celor două ţări.
Chirtoacă a participat, alături de preşedintele Traian Băsescu şi de patriarhul BOR, la sediul Institutului Cultural Român, la vernisajul expoziţiei de documente şi fotografii legate de Unirea Basarabiei cu ţara, în 1918.
Preşedintele Traian Băsescu l-a invitat pe Chirtoacă să ia cuvântul, iar acesta a ţinut să ureze "La mulţi ani Basarabiei şi la mulţi ani României!".
Chirtoacă a amintit faptul că exact în urmă cu un an a fost arestat la Chişinău, alături de colegi ai săi împreună cu care a încercat să depună flori la statuia lui Ştefan cel Mare de la Chişinău şi la mormintele membrilor Sfatului Ţării, care, în 1918, au votat unirea cu România. Chirtoacă a adăugat că, la un an de la acea arestare, este primar al Chişinăului şi se află alături de preşedintele României şi de patriarhul Daniel, la Bucureşti, la aniversarea a 90 de ani de la votarea Unirii.
Potrivit lui Chirtoacă, acest fapt arată că într-un singur an lucrurile pot evolua. El a adăugat că rămâne de văzut cum pot evolua lucrurile în anul următor şi în următorii zece ani, "astfel încât centenarul Unirii Basarabiei cu România să aibă loc în alte împrejurări".
"La mulţi ani Basarabiei! La mulţi ani României!", a spus din nou Chirtoacă, la finalul discursului, fiind aplaudat de cei prezenţi.

Sursa Mediafax

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Noul Guvern va fi aprobat în ultima zi a lunii martie

Noua componenţă a Cabinetului de Miniştri şi programul de guvernare vor fi aprobate luni, 31 martie, într-o şedinţă specială a Parlamentului. Mai jos vă prezint o ştire a Agenţiei INGOTAG, prin care se informează despre câţiva viitori miniştri. Ulterior voi prezenta "informaţii de ultimă oră", inclusiv în viitoarea schemă a Guvernului.


Mariana Durlesteanu, Ambasador al Republicii Moldova in Marea Britanie din anul 2002, va fi numita ministru al Finantelor in noul Guvern al Moldovei.
Surse avizate au comunicat Agentiei INFOTAG ca acum Durlesteanu se afla la Chisinau, pentru ca Zinaida Greceanii vede in ea candidatul cel mai potrivit pentru postul de ministru al Finantelor. Pina la numirea in calitate de ambasador, Durlesteanu a fost viceministru al Finantelor.
Potrivit surselor, actualul ministru al Finantelor, Mihai Pop, va detine in noul Executiv postul de vicepremier fara portofoliu, pe care actualul Prim-viceprim-ministru, Zinaida Greceanii, l-a avut in Guvernul lui Vasile Tarlev. Ca si Greceanii, Pop va fi responsabil de domeniul macroeconomic. Ministrul Economiei si Comertului, Igor Dodon, ar urma sa fie avansat in functia de vicepremier si ministru al Economiei; ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Andrei Stratan, ar urma sa fie numit reprezentant al Moldovei la ONU, iar pentru postul de sef de diplomatie externa se analizeaza candidatura lui Eugen Carpov, revocat din functia de Ambasador al Moldovei in Uniunea Europeana, la inceputul anului 2007.
Aceleasi surse afirma ca vicepremierul Victor Stepaniuc va conduce Ministerul Educatiei si Tineretului; Agentia Constructii si Dezvoltarea Teritoriului va fi reorganizata in minister, care va fi condus de Vladimir Baldovici, actualul director al agentiei. La minister ar urma sa fie alipit si concernul de stat "Apele Moldovei", pe care il conduce acum fostul candidat de primar de Chisinau al PCRM, Veaceslav Iordan.
Se mai presupune ca Serviciul Standardizare si Metrologie, care este acum o structura separata in componenta Guvernului, va fi alipit la Ministerul Economiei si Comertului.

INFOTAG

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

R. Moldova ar putea începe în acest an negocierile privind semnarea unui Acord de Asociere cu UE, spune Vladimir Socor UPDATE 15.30

R. Moldova ar putea începe, la finele anului curent, negocierile privind semnarea unui nou cadru juridic cu Uniunea Europeană. Despre aceasta a anunţat, în cadrul unei emisiuni la EU TV, analistul politic american, de origine română, Vladimir Socor. El a numit noul document "Acord de Asociere", deşi personal nu am înţeles clar dacă este vorba exact despre un acord care prevede perspectiva de asociere a R. Moldova la Uniunea Europeană. Socor a mai declarat că decizia privind începerea negocierilor cu Chişinăul urmează a fi luată, în luna mai, de către Consiliul UE, şedinţa la care, potrivit acestuia, se va menţiona că "Planul de Acţiuni RM-UE a fost, în mare parte, realizat, urmând ca restanţele să fie îndeplinite". Este prima dată când se vorbeşte despre evenimentul din mai şi despre posibilitatea începerii negocierilor unui nou acord calitativ nou cu UE. Personal credeam că negocierile respective vor începe abia după alegerile parlamentare din 2009.

În luna februarie, aflându-se la Chişinău, Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate, Benitto Ferrero Waldner a declarat că începerea negocierilor unui nou acord juridic cu RM depinde, în mare parte, de concluziile raportului de progres, care urmează a fi aprobat de Comisia Europeană la începutul lunii aprilie curent. În acest raport se va da apreciere modului în care Chişinăul a realizat Planul de Acţiuni RM-UE, expirat la finele lunii februarie. În vara curentă expiră, după 10 ani, şi Acordul de Parteneriat şi Cooperare, dar care este prelungit automat pentru încă un an. Comisarul European a mai spus atunci că viitorul Acord care va fi negociat cu RM va fi similar cu cel discutat, de aproape un an, cu Ucraina şi care nu prevede o perspectivă de aderare.

Anterior, Nicu Popescu, expert la Consiliul European pentru Relaţii Externe scria pe blogul său că pe culuarele instituţiilor europene de la Bruxelles se vorbeşte despre faptul că după 2009 s-ar putea relua discuţiile despre extinderea UE, discuţii care vor viza inclusiv R. Moldova şi Ucraina. Semnalele care vin în ultima jumătate de an din partea mai multor cancelarii europene, dar şi din partea multor oficiali UE, ne dau speranţe că în deceniul următor Moldova ar putea începe negocierile de asociere la UE.

UPDATE 15.30

Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, John Beyer, susţine că Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană. Declaraţia acestuia a fost făcută, astăzi, la o conferinţă internaţională dedicată subiectului reglementării transnistrene prin europenizarea R. Moldova. Mai mult citiţi aici.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

miercuri, 26 martie 2008

În viitorul Guvern vor fi şase doamne

Şase doamne vor face parte din viitorul Cabinet de miniştri în cazul în care Parlamentul de la Chişinău va acorda vot de încredere noului Guvern al Republicii Moldova, în frunte cu actualul prim-viceprim-ministru în exerciţiu, Zinaida Greceanîi. Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele ţării, Vladimir Voronin, în cadrul discuţiilor purtate cu elevii Liceului teoretic din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni, pe care l-a vizitat la invitaţia acestora.

Răspunzînd la acelaşi subiect întrebărilor elevilor din instituţia de învăţămînt, Preşedintele a declarat: "Veţi rămîne plăcut surpinşi de componenţa viitorul Executiv al ţării în contextul procesului de întinerire a personalului cu funcţii de răspundere în administrţia publică centrală a Republicii Moldova.

Sursa: Moldpress

PS Eu intuiesc doar numele a patru doamne. Hmmm .... Cred că vom avea un Guvern surpriză. De altfel, cineva a dat în căutare pe google "Carpov ministru de Externe", ajungând la mine pe blog. Ar fi această o variantă care se discută? Eu aş saluta aşa ceva!

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

SUA nu este gata să semneze Declaraţia privind recunoaşterea neutralităţii R. Moldova. UE este gata doar să discute UPDATE 15.40

Ambasadorul SUA în R. Moldova, Michael Kirby a dat de înţeles că Washigntonul nu susţine ideea semnării unei Declaraţii privind recunoaşterea neutralităţii permanente a R. Moldvoa, alături de UE, OSCE, Rusia şi Ucraina. Reprezentantul special al UE în R. Moldova, Kalman Mizsei a declarat că UE "este gata să examineze acest subiect". Mai multe despre aceasta, dar şi despre alte chestiuni legate de reglementarea transnistreană voi plasa pe parcursul zilei.

UPDATE 15.40

Întrebaţi dacă SUA şi UE vor susţine semnarea unei declaraţii, despre care vorbea Preşedintele Voronin ca una din cedările Chişinăului pentru reglementarea transnistreană, Ambasadorul SUA a evitat să spună da sau nu, în schimb a menţionat că aceasta este o decizie suverană a moldovenilor, că cetăţenii moldoveni pot să modifice Constituţia (să renunţe la neutralitate şi să adere la NATO) şi că SUA nu poate să se implice în acest proces.

Reprezentanţii tuturor participanţilor la negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul „5+2”, cu excepţia Tiraspolului, s-au pronunţat pentru deblocarea procesului de tratative. Aceste poziţii au fost expuse la conferinţa internaţională „Reglementarea conflictului transnistrean în contextul europenizării R. Moldova”, care îşi desfăşoară lucrările la Chişinău, în perioada 26-27 martie.
Ion Stăvilă, viceministrul Reintegrării, a declarat că la Chişinău există o voinţă politică fermă pentru soluţionarea acestei probleme, inclusiv „un consens cvazinaţional” exprimat prin adoptarea de către Parlament, în vara lui 2005, a trei documente referitoare la reglementarea transnistreană, printre care şi Legea privind prevederile de bază ale statutului Transnistriei. În opinia lui Stăvilă, există şi multe premise favorabile pentru soluţionarea diferendului, menţionînd în acest sens lipsa urii între populaţia dintre cele două maluri, structura demografică similară, existenţa legăturilor de rudenie şi prieteneşti etc. Viceministrul a mai subliniat că propunerile în pachet, lansate de Chişinău acum un an, sînt bune pentru găsirea unei soluţii viabile, iar pentru negocieri „macanismul „5+2” este eficient”. Oficialul moldovean a precizat că aceste propuneri în pachet au fost clar susţinute de către UE, SUA, OSCE şi Ucraina, urmînd ca Chişinăul să convingă şi Rusia că acestea sînt o bună variantă pentru reglementare.
„Doar procesul transparent de negocieri în formatul „5+2” ar putea duce la identificarea unei soluţii viabile a diferendului transnistrean”, a declarat Kalman Mizsei, Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru Moldova. Acesta crede că formula „5+2” este cea mai corectă, benefică şi consecventă platformă de soluţionare a conflictului, iar reglementarea acestuia va fi doar benefică pentru cetăţenii de pe ambele maluri. Mizsei susţine că propunerile în pachet reprezintă „o abordare onestă, care poate fi îmbunătăţită prin distribuirea atribuţiilor şi prin activitate la nivel de experţi”.
Şi Ambasadorul SUA în R. Moldova, Michael Kirby este de părere că negocierile în format „5+2” reprezintă „unica soluţie viabilă şi durabilă pentru soluţionarea problemei”. În opinia diplomatului american, măsurile de încredere propuse în toamna lui 2007 de către preşedintele moldovean, Vladimir Voronin, pot contribui la relansarea negocierilor. În alt context, Kirby a subliniat neacceptarea staţionării trupelor ruse în estul R. Moldova.
Purtătorul de cuvînt al Misiunii OSCE în ţara noastră, Klaus Neukirch a salutat voinţa politică a Chişinăului, exprimîndu-şi speranţa că şi Tiraspolul să dea dovadă de voinţă şi să revină la negocieri fără condiţii. „Negocierile trebuie reluate fără precondiţii”, a evidenţiat Neukirch, precizînd că există şanse ca tratativele „5+2” să fie deblocate. El a mai dar aprecieri pozitive măsurilor de încredere, pronunţîndu-se pentru realizarea acestora.
Victor Tkaciuk, Secretar al Consiliului Naţional al Securităţii şi Apărării al Ucrainei, remarcînd necesitatea deblocării negocierilor, a reiterat şi poziţia ţării sale privind recunoaşterea integrităţii teritoriale a R. Moldova. El a adăugat că nici nu poate fi vorba de utilizarea modelului Kosovo în Transnistria şi că acest precedent este folosit doar pentru manipularea opiniei publice în regiunile nerecunoscute. Referindu-se la caracterul diferendului transnistrean, reprezentantul de la Kiev a opinat că există anumite structuri economice care nu doresc reglementarea conflictului, deoarece au beneficii de pe urma conservării situaţiei existente.
Pentru reluarea negocierilor s-a pronunţat şi deputatul rus, Konstantin Zatulin, director al Institutului ţărilor CSI. Acesta a amintit că recent Duma rusească şi-a prezentat poziţia vizavi de problema transnistreană, recunoscînd integritatea teritorială a R. Moldova şi pronunţîndu-se pentru păstrarea actualului format de pacificatori. „La această etapă nu se pune problema recunoaşterii independenţei Transnistriei”, a mai declarat Zatulin, care a explicat poziţia Moscovei prin „existenţa unui potenţial de a apropia părţile”. „Rusia va mai aştepta ca toate posibilităţile de reglementare transnistreană să fie utilizate”, a mai spus deputatul Dumei de Stat.
În opinia lui Zatulin, problema transnistreană nu poate fi soluţionată păstrînd Legea R. Moldova din 2005 privind principiile de bază ale statutului Transnistriei. El a mai afirmat că în conflictul transnistrean „există şi alt gen de interese decît cele economice sau legate de corupţie”, fără a preciza despre care este vorba.
Majoritatea vorbitorilor au evidenţiat şi faptul că europenizarea R. Moldova, care presupune reforme politice şi economice profunde, poate contribui la soluţionarea problemei transnistrene.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

marți, 25 martie 2008

Structura Guvernului R. Moldova va fi modificată

Structura Guvernului va fi modificată, aşa cum a dat de înţeles Vasile Tarlev, în ziua în care şi-a prezentat demisia. În ordinea de zi a Parlamentului, pentru ziua de joi, a fost inclus un proiect suplimentar de lege, care prevede modificarea Legii cu privire la Guvern. Deocamdată nu cunosc ce schimbări vor exista în scheletul Cabinetului de Miniştri, dar nu se exclude că unele ministere vor dispărea sau vor fi comasate, la fel ca şi diferite agenţii ori departamente. Joi vom afla.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Reformarea PCRM: mit sau realitate? Dmitri Ciubaşenko vs Alexandr Isaev

Redactorul şef al publicaţiei "Moldavskie Vedomosti", Dmitri Ciubaşenko se va confrunta public cu redactorul şef al publicaţiei "Komunist" pe marginea subiectului legat de ultimul congres al partidului de guvernământ. "Reformarea PCRM: mit sau realitate?", aceasta este tema dezbaterilor de astăzi din cadrul "Băcătăriei politice". Cei doi oponenţi înverşunaţi, care s-au manifestat până acum doar prin materiale de presă diametral opuse, vor polemiza, începând cu ora 19.00, în incinta clubului (sau barului?!) "Prohodnoi dvor" (în subsolul clădirii unde se află curătătoria chimică "Nufărul", pe str. Mihai Eminescu, puţin mai jos de sediul AMN). Intrarea este liberă şi sunt aşteptaţi toţi doritorii. Eu voi modera această dezbatere, asigurând provocarea ambelor părţi, dar şi a sălii, care va avea posibilitatea să adreseze întrebări şi să prezinte comentarii la acest subiect. Dezbaterile se vor desfăşura în limbile română şi rusă.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Mocanu îi propune lui Lupu să nu fie miel UPDATE 16.55

UPDATE 16.55

Câteva concluzii despre conferinţa şi apelul lui Mocanu. Român pe poziţia că acest apel a fost coordonat cu Marian Lupu. Pot exista mai multe motive, doua dintre care le voi expune. 1. Lupu în felul acesta ar vrea să dea de înţeles celor de sus că ar putea să plece "în calitate de lider al forţei a treia"; 2. Se pregăteşte drumul pentru posibila plecare a lui Lupu, în calitate de lider la vreunui partid (probabil centrist). Cuvintele lui Mocanu despre "un nou proiect politic care prevede coalizarea opoţiei într-o forţă a treia", idee care va fi valorificată "în lunile septembrie-octombrie" ar trebui să ne pună pe gânduri, că deja acest scenariu este pregătit şi va fi pus în aplicare.


Aşa cum am intuit ieri, ex-consilierul prezidenţial pe misiuni speciale, Sergiu Mocanu a prezentat astăzi un Apel public prin care îi cere "prietenului Marian Lupu" să părăsească rândurile PCRM. Aici putea lua cunoştinţă cu Apelul prezentat. Mai târziu revin cu detalii de la conferinţa de presă în care Mocanu i-a propus lui Lupu să nu fie miel.

Veţi afla şi răspunsul lui Lupu.


UPDATE 12.20

Prezint mai jos răspunsul lui Lupu la apelul lui Mocanu:

„Dl Mocanu crede că eu nu am discernământul cuvenit pentru a lua anumite decizii? Sunt un om matur şi am suficientă experienţă pentru a lua decizii importante în ceea ce priveşte viitorul meu politic, fără sfaturile cuiva”.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Opoziţia moldovenească şi focul Olimpic

Mulţi comentatori politici, inclusiv Petru Bogatu şi Nicolae Negru, afirmă că "nu partidul de guvernământ este puternic, ci opoziţia moldovenească este slabă". Câteva evenimente care s-au consumat zilele acestea au demonstrat această poziţie. Ieri un fost lider de frunte dintr-un partid important care se află astăzi în "opoziţie adevărată" m-a tot convins să scriu despre comportamentul opoziţiei moldoveneşti în prezenţa preşedintelui Vladimir Voronin şi în lipsa acestuia. Pentru că este o discrepanţă uluitoare şi arată incapabilitatea politicienilor din opoziţie de a da dovadă de caracter. Mi-a spus acelaşi lucru şi în timp ce urmăream emisiunea "În PROfunzime" de aseara, cu participarea a trei liberali. M-a convins.

Eu explic acest fenomen prin existenţa unei opoziţii moldoveneşti în două ipostaze: cea de show şi cea mută, umilită de liderul PCRM. Aseara la emisiune cei trei au vorbit despre "criminalitatea şi mafiotizarea regimului, despre dictatură şi oligarhie etc.". Nici nu voi încerca să neg acest lucru, la fel cum nu voi da note calităţii în care cei trei se întreceau la vorbe, întrerupându-se unul pe altul şi transformând emisiunea ceea într-un bâlci. Opoziţie, firesc lucru, atacă mereu guvernarea acuzând-o de toate relele. Repet, este un lucru absolut normal într-o democraţie.

Săptămâna trecută am văzut cu toţii opoziţia într-o altă ipostază. Una mută şi supusă. Joia trecută au avut loc "consultările" lui Voronin cu fracţiunile parlamentare. Voronin a spus "Greceanâi", iar opoziţia "adevărată şi cea constructivă" a tăcut. Fără să-i amintească lui Voronin că "este dictator, este mafiot, protejează afacerile fiului, uzurpează puterea în stat". Vineri Voronin a venit în Parlament şi a citit timp de trei minute decretul privind desemnarea Zinaidei Greceanâi în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. Opoziţia "adevărată şi cea constructivă" a tăcut, urmărind cuminte modul în care Voronin coboară la tribuna centrală, apoi pleacă fără să le ureze "succese în continuare". Am urmărit cu stupoare din sală această cuminţenie a opoziţiei, care mereu strigă în gura mare, în lipsa lui Voronin, că liderul PCRM este ....aşa şi altfel. Întrebarea mea este de ce opoziţia "adevărată sau cea constructivă" nici nu a îndrăznit să deschidă gura în faţa lui Voronin, să-l întrebe de ce evită toate interpelările insistente ale deputaţilor din opoziţie; de ce uzurpează puterea în stat; de ce protejează afacerile fiului; de ce subordonează justiţia şi mass media publică; de ce... de ce...? De ce niciun lider naţional nu s-a ridicat să-i spună lui Voronin că depăşeşte toate limitele legale şi ale bunului simţ? De ce nimeni nu l-a întrebat pe Voronin de ce a demisionat Tarlev? De ce opoziţia l-a fluerat un an şi ceva în urmă pe Tarlev, în Parlament, şi nu a îndrăznit măcar să bată din picioare în timp ce Voronin era în faţa lor? "De ce"-urile pot continua....

Acum un an şi ceva au fost organizate audieri parlamentare cu participarea şefului de la Anticorupţie. Opoziţia era foarte activă la adresarea întrebărilor critice, lucru binevenit şi necesar. Până la un moment când directorul Centrului Anticorupţie i-a spus unui deputat din opoziţie ca "mai bine să veniţi să vă luaţi mobila confiscată de la oficiul Centrului de la Bălţi". Şi atunci opoziţia a pus capăt întrebărilor. De ce?

Pe fundalul acestui comportament duplicitar al opoziţiei "adevărate şi celei constructive", ieri am urmărit cum mai mulţi luptători pentru apărarea drepturilor omului au încercat să împiedice transmiterea focului olimpic pentru Jocurile Olimpice din China, deoarece în această ţară se încalcă drepturile omului. Aceşti luptători pentru drepturile omului erau târâţi de poliţie, loviţi. Dar au îndrăznit să-şi expună viziunea lor.

Ţara îşi merită guvernanţii, spune un proverb. Dar eu aş mai adăuga că ţara îşi merită şi opoziţia.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

luni, 24 martie 2008

Judecătorii moldoveni în alertă

Adresare către Parlament

Ministerul Justiţiei a prezentat Parlamentului o iniţiativă legislativă de modificare a art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului adoptată în prima lectură de către legislativ. Modificarea constă în excluderea din atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii a emiterii acordului pentru începerea urmăririi penale şi de tragere la răspundere penală a judecătorului.
Potrivit notei informative la proiectul în cauză, acesta priveşte ajustarea legislaţiei naţionale la standardele europene în domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, în special, privind tragerea la răspundere penală a judecătorilor, invocându-se şi recomandările experţilor Consiliului Europei. Se face trimitere la opinia expertului Giacomo Omberto (judecător – Curtea de la Torino, Italia, secretar general-adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor), care a precizat că tradiţia occidentală europeană nu cunoaşte o astfel de garanţie a independenţei judecătorilor precum inviolabilitatea acestora.

Din aceste motive, autorii proiectului de lege consideră bine-venită înlăturarea stipulării din art.19 privind obţinerea acordului CSM pentru începerea urmăririi penale şi pentru tragerea la răspundere penală a judecătorilor. Totodată, consideră bine-venită practica internaţională, potrivit căreia imunitatea se acordă, de regulă, judecătorilor pentru garantarea executării atribuţiilor de serviciu.

Consiliul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova consideră că, prin modificările enunţate, se încearcă diminuarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii ca organ al autoadministrării judecătoreşti şi garant al asigurării independenţei judecătoreşti.

Expertul european Giacomo Omberto, la expertizarea unui pachet de legi ce ţine de administrarea justiţiei, a menţionat că tradiţia occidentală nu cunoaşte o astfel de garanţie a independenţei judecătorilor precum cea prevăzută în art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului, dând drept exemplu Franţa, Spania sau Germania, ţări în care judecătorii sunt traşi la răspundere penală, anchetaţi şi urmăriţi penal exact ca oricare alt cetăţean, fără intervenţia altor organe. Expertul a remarcat că în societăţile în care respectul pentru judecători şi independenţa lor nu sunt atât de adânc înrădăcinate, judecătorii ar putea fi protejaţi şi prin aceste mijloace. Inviolabilitatea judecătorilor, precum este prescris în art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorilor, a susţinut Giacomo Omberto, este o trăsătură pe care o putem regăsi aproape în toate statele est-europene – de la Rusia la Ucraina şi Armenia – şi astfel de garanţii caracterizează democraţiile tinere, în care principiul independenţei judiciare nu este, deocamdată, bine stabilit.

Un alt expert european, Daimar LIIV, a subliniat că imunitatea judecătorilor împotriva iniţierii procedurilor penale şi administrative este una dintre garanţiile independenţei lor şi ale judiciarului în general şi că, în funcţie de tradiţiile naţionale, această imunitate poate fi mai extinsă sau mai redusă. În unele state astfel de prevederi lipsesc şi judecătorii nu dispun de nici o garanţie specială în acest sens, însă acestea sunt statele relativ mari ale Europei, cu tradiţii democratice îndelungate şi stabile, precum Germania, Italia sau Spania. În legislaţiile majorităţii statelor în tranziţie, astfel de prevederi există, garanţiile respective fiind considerate necesare pentru a asigura procesele democratice de separare a puterilor şi pentru consolidarea unui sistem judecătoresc independent.

Autorii proiectului, în motivarea susţinerii acestuia, au făcut trimitere doar la necesitatea ajustării legislaţiei la standardele europene, fără a ţine cont de faptul că Republica Moldova nu a atins, deocamdată, standardele statelor enumerate în ceea ce priveşte asigurarea independenţei judecătorilor, omiţând în mod special concluziile experţilor că în majoritatea statelor în tranziţie există mecanisme speciale în acest sens de garantare a independenţei sistemelor judecătoreşti.
Menţionăm că mecanisme de asigurare a independenţei justiţiarului există şi în multe state din Europa, cum ar fi Cipru, Belgia, Republica Cehă, Estonia etc., adică nu doar legile ţărilor ex-sovietice conţin prevederi analogice cu cele din art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului, de asigurare a independenţei justiţiarului, asemenea mecanisme există şi în multe state din Europa, cum ar fi Cipru, Belgia, Republica Cehă, Estonia etc.

O altă motivare, susţinută la discutarea proiectului în cauză, a fost lupta cu corupţia în sistemul judecătoresc. În cazul iniţierii dosarelor penale pentru diverse fapte coruptibile, procedura penală ar fi îngreunată de necesitatea obţinerii acordului Consiliului Superior al Magistraturii.
Datele statistice demonstrează că, pe parcursul anilor 2002-2007, Procurorul General s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu 18 sesizări pentru a obţine acordul de începere a urmăririi penale a judecătorilor, dintre care, în 13 cazuri s-a emis acordul respectiv, iar în 2 cazuri au fost pornite proceduri disciplinare. Din 13 cauze intentate, 5 cauze au fost clasate de către Procurorul General în faza urmăririi penale pe motiv de reabilitare, în alte 5 cauze au fost pronunţate sentinţe de condamnare, 2 cauze se examinează în instanţe, iar o cauză a fost clasată în procesul judecării ei. În nici o cauză din cele enunţate nu au fost descoperite fapte penale de corupţie (4 judecători au fost condamnaţi pentru neglijenţă, 1- pentru maltratarea soţiei).

Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Asociaţiei Judecătorilor sunt interesaţi în eradicarea factorilor de corupţie din sistemul judecătoresc, fiind şi în continuare hotărât de a eficientiza activitatea instanţelor în vederea efectuării unei justiţii echitabile, transparente şi imparţiale. Actualmente, sistemul judecătoresc este implicat într-un proiect important sub egida Consiliului Europei privind integritatea organizaţională şi eliminarea tuturor riscurilor de corupţie în activitatea de înfăptuire a justiţiei. La 29 noiembrie 2007, a fost adoptat noul Cod de etică al judecătorului, ale cărui prevederi conţin standarde de conduită şi principii morale înalte, calităţi care vor fi cerute de la fiecare judecător. Totodată, a fost adoptat Regulamentul – model de ordine internă al instanţelor, sunt pe cale de adoptare Regulile de conduită şi Ghidul conflictelor de interese în sistemul judecătoresc. Toate aceste şi alte acţiuni vor îmbunătăţi esenţial atât activitatea organizatorică a instanţelor, cât şi calitatea actului de justiţie.
Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Asociaţiei Judecătorilor nu vor tolera şi în continuare orice acte de imixtiune în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi vor întreprinde măsurile de rigoare de excludere din practică a acţiunilor care trezesc suspiciuni în societate privind imparţialitatea şi obiectivitatea judecătorilor şi, de asemenea, cazurile ce ţin de respectarea deontologiei profesionale. Este de menţionat că pe parcursul anului 2007, pentru diverse încălcări, inclusiv a normelor de etică, au fost eliberaţi din sistemul judecătoresc 5 judecători.

Astfel, încercările de modificare a art.19, argumentate de necesitatea luptei cu corupţia din sistemul judecătoresc, nu au nici un suport logic, fiindcă nimic nu poete împiedica organele abilitate să efectueze procedurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie în sistemul judecătoresc, cu respectarea procedurii de obţinere a acordului Consiliului Superior al Magistraturii.

Asociaţia Judecătorilor din Moldova consideră eronate şi chiar insultătoare aceste concluzii cu privire la autoritatea judecătorească, care este independentă la fel, ca şi cea legislativă şi executivă.

Astfel, art.11 al Convenţiei ONU cu privire la lupta împotriva corupţiei stipulează că, ţinând seama de independenţa magistraţilor şi de rolul lor fundamental în lupta împotriva corupţiei, fiecare stat-parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsuri pentru a consolida integritatea magistraţilor şi pentru a preveni posibilitatea de a-i corupe, fără a le prejudicia independenţa!

Faptul că aceste modificări vor prejudicia, în mod inevitabil, independenţa magistraţilor, este evident.

Sunt exagerate concluziile susţinătorilor proiectului în cauză, precum că prin aceste modificări nu se va prejudicia magistratul, pe motivul că învinuirea îi va putea fi înaintată doar cu acordul CSM, deoarece, până la înaintarea învinuirii, persoana poate fi reţinută, percheziţionată, îi pot fi interceptate convorbirile telefonice, poate fi suspendată din serviciu, aleasă măsura preventivă, expusă la tele şi radio, cât şi în mass-media etc., fapt ce poate serios prejudicia judecătorul, dar şi întregul sistem judecătoresc, în cazul când aceasta nu se va confirma.

Mai mult ca atât, conform alin.(5) al art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului, în caz de infracţiune flagrantă, judecătorul poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, iar toate adresările de obţinere a acordului de începere a urmăririi penale împotriva judecătorilor au fost examinate obiectiv şi organele procuraturii nu invocă drept motiv de modificare a legislaţiei impedimentele CSM cu privire la modul sau rezultatele examinării sesizărilor respective.

Nu pot fi luate în vedere şi nu se justifică nici argumentele privind echivalarea imunităţii deputaţilor cu cea a judecătorilor, deoarece independenţa ca principiu este caracterizată şi atribuită doar judecătorilor şi sistemului judecătoresc în general, nu şi altor ramuri ale puterii.
Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Asociaţiei Judecătorilor consideră că prevederile modificărilor propuse sunt contrare Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană şi Planului de Acţiuni prioritare de implementare a acestuia, conform cărora, capacitatea CSM urmează a fi consolidată prin afirmarea sa ca organ de autoconducere a autorităţii judecătoreşti şi garant al asigurării independenţei judecătorului, prin stabilirea unor reguli transparente în activitatea sa.

Schimbarea atribuţiei Consiliului Superior al Magistraturii din dreptul de a-şi da acordul Procurorului General la intentarea dosarului penal şi tragerea la răspundere penală a judecătorilor prin „informarea Consiliului Superior al Magistraturii” despre acţiunile deja întreprinse, constituie o discreditare vădită atât a CSM, cât şi a garanţiilor constituţionale de neatentare asupra puterii judecătoreşti. Astfel, se intenţionează lipsirea parţială a CSM de dreptul de a fi garant al independenţei puterii judecătoreşti.

Încercarea de a desfiinţa actualele prevederi ale art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului poate conduce spre un şir de dosare intentate în baza unor informaţii false sau neveridice, spre suspendare din funcţie a judecătorilor care, în final, poate conduce la discreditarea întregului sistem judecătoresc, la cheltuirea diferitor sume compensaţionale şi la pierderea încrederii societăţii în justiţie.

Or, independenţa justiţiei nu este un privilegiu al judecătorilor, ci un beneficiu al cetăţenilor, iar efectuarea justiţiei sub teama permanentă de intentare a dosarelor penale nu va fi nici pe departe imparţială şi independentă.

Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Asociaţiei Judecătorilor consideră că redacţia actuală a art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului corespunde exigenţelor Cartei Europene cu privire la Statutul judecătorului, recomandărilor experţilor Consiliului Europei, Constituţiei Republici Moldova, iar modificările propuse vor afecta grav principiile independenţei autorităţii judecătoreşti şi vor diminua substanţial imaginea Consiliului Superior al Magistraturii ca organ al autoadministrării judecătoreşti şi garant al independenţei puterii judiciare.

Din considerentele expuse, solicităm Parlamentului Republicii Moldova să respingă în lectura a doua proiectul nominalizat.

Consiliul Asociaţiei Judecătorilor
din Republica Moldova,
preşedinte-interimar T.Popovici


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Ziua Europei la Chişinău

Delegaţia Comisiei Europene în Moldova va continua anul acesta seria de evenimente dedicate celebrării Zilei Europei, sărbătorită în mod tradiţional pe 9 mai, în toate ţările europene. Cu acest prilej, în cadrul unui ciclu de evenimente cu largă audienţă, Delegaţia Comisiei Europene în Moldova va acorda premii şi distincţii de onoare tinerilor moldoveni de excepţie din Chişinău, Bălţi şi Cahul, pentru implicarea în acţiunile de promovare a valorilor Uniunii Europene în Republica Moldova.

O serie de competiţii pe teme europene au fost lansate recent în peste 150 de instituţii de învăţământ gimnazial, liceal şi academic din cele trei oraşe. Competiţiile valorizează creativitatea, talentul şi capacitatea tinerilor moldoveni în domenii, precum: grafică, poezie, eseu, pictură, design vestimentar şi dezbateri pe teme europene. Organizarea concursurilor beneficiază de sprijinul Direcţiilor Municipale de Învăţământ din Chişinău, Bălţi şi Cahul.

Distincţiile vor fi acordate în cadrul Galei de Decernare a Premiilor EUROPA care va avea loc pe 8 mai la Teatrul Mihai Eminescu din Chişinău. Evenimentul va cuprinde o premieră în Republica Moldova - spectacolul-concurs de creaţie vestimentară intitulat „Culorile Europei”, organizat cu implicarea studenţilor de la facultăţile de artă din Chişinău. Cu acelaşi prilej, Teatrul Mihai Eminescu din Chişinău va găzdui şi cea de-a doua ediţie a expoziţiei de pictură cu titlul „Mesaj pentru Europa”, în cadrul căreia vor expune participanţii la competiţiile de artă. Alte evenimente culturale dedicate Zilei Europei vor avea loc şi la Bălţi şi Cahul, în perioada 13 – 23 mai, 2008.
Continuând iniţiativa lansată anul trecut, aceste activităţi au ca scop apropierea tinerilor, dar şi a publicului larg din Moldova de valorile împărtăşite de Uniunea Europeană, precum pace, democraţie şi libertate.

„Noi ne dorim o apropiere şi mai mare între Moldova şi Uniunea Europeană. Din aceste considerente, şi anul acesta, la 8 mai, vom celebra Ziua Europei prin organizarea mai multor evenimente dedicate publicului larg, care sperăm să devină parte din procesul de consolidare a identităţii naţionale a Moldovei”, a declarat Excelenţa Sa, Domnul Cesare de Montis, Ambasador, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova.

Celebrată pentru prima dată în Republica Moldova anul trecut, Ziua Europei a fost marcată la Chişinău prin organizarea primei ediţii a competiţiilor artistice şi sportive, precum şi prin alte evenimente destinate publicului larg, desfăşurate la nivelul Municipiului Chişinău.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Sergiu Mocanu îi va cere public lui Marian Lupu să părăsească PCRM!? UPDATE 14.45

UPDATE 14.45

Sunt nevoit să fac unele precizări, dat fiind "ştirile" apărute cu citarea persoanei mele. Concluzia pe care am formulat-o în titlu şi în text este uşor de tras ţinând cont de ultimele evoluţii, dar şi de legătura dintre cele două persoane, legătură care este cunoscută public. Observ că cineva încearcă să dea diferite culori informaţiei plasate, ceea ce cred că este inadecvat. Recomand oamenilor, care cred că se inteserează de politică, să o urmărească cu mai multă atenţie şi atunci vor reuşi să fie şi ei la fel de "bine informaţi" din toate cercurile posibile. Regret că unii dau aprecieri tendenţioase la informaţiile apărute pe acest blog. Pe de altă parte, le mulţumesc că urmăresc cu atenţie postările mele şi chiar fac "evenimente grandioase" din acestea, fapt care mă face să mă simt flatat. Cu toate acestea, aş recomanda respectuos să nu mă includă în diferite "scheme" la care, de regulă, participă unii dintre cei care le descriu.


Mişcarea Acţiunea Populară, neînregistrată oficial, va prezenta marţi, la o conferinţă de presă, un apel public către Marian Lupu. Conţinutul acestuia, deşi nu se anunţă, poate fi uşor intuit. Ex-consilierul preşedintelui Voronin îi va "cere" lui Lupu să părăsească PCRM (cel puţin, aşa înclin să cred eu, dar, subliniez, s-ar putea să greşesc). Ţinând cont de legătura prietenească ce-i uneşte pe Lupu şi Mocanu, nu este exclus ca acest apel să fi fost coordonat de către cei doi. Anterior am admis posibilitatea ca Lupu să ajungă la Mişcarea Acţiunea Populară. Să fie oare aşa?

UPDATE 11.30

A fost confirmată bănuiala că Mocanu îi va cere lui Lupu să părăsească PCRM. Participaţi la sondajul de pe blog pentru a vă pronunţa cum va reacţiona spicherul la acest apel.
Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

vineri, 21 martie 2008

Duma de Stat a Rusiei a recunoscut independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud

Duma de Stat a Federaţiei Ruse, cu votul a 440 de deputaţi (doar doi s-au abţinut), a recunoscut independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud. Cu toate acestea, în Rezoluţia prin care se răspunde afirmativ la solicitarea parlamentelor Abhaziei şi Osetiei de Sud (dar şi a celui transnistrean, rămas fără răspuns), nu a fost introdusă adresarea către preşedintele rus de a recunoaşte independenţa acestor două provincii georgiene. Detalii aici.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Duma de Stat a Federaţiei Ruse "a uitat" de Transnistria în rezoluţia referitoare la republice nerecunoscute

Duma de Stat a Federaţiei Ruse a evitat să se pronunţe asupra perspectivei relaţiilor cu Transnistria în Rezoluţia sa referitoare la republicile nerecunoscute, pomenind doar despre Abhazia şi Osetia de Sud. Rezoluţia a fost adoptată astăzi drept urmare a dezbaterilor recente cu participarea, în parlamentul rus, a reprezentanţilor celor trei regiuni rebele din Moldova şi Georgia. Documentul urmează a fi adresat preşedintelui şi Guvernului Federaţiei Ruse.
Exluderea Transnistriei s-a făcut pe motive că ar există deja o colaborare pe acest subiect între preşedintele rus şi cel moldovean, privind identificarea unui stat special regiunii din estul R. Moldova. Mai multe citiţi aici.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

A fost anunţată crearea partidului "Pentru Renaşterea Moldovei", din care ar putea face parte un alt ex-consilier al preşedintelui Voronin

Astăzi, la o conferinţă de presă, un grup de iniţiativă a anunţat despre intenţia creării unui nou partid - Pentru Renaşterea Moldovei. Eu am scris despre aceasta cu vreo lună şi ceva în urmă (vedeţi aici), aflând despre această intenţie de pe un site transnistrean. Abia acum ei au decis să aducă ideea respectivă şi la cunoştinţa opiniei publice de pe malul drept Nistrului. Liderul acestui grup de iniţiativă, un oarecare Guţul, cunoscut ca mare apărător al drepturilor consumatorilor, a spus că din partid, care va avea congresul de constituire în toamnă, vor face parte şi ex-consilieri prezidenţiali. Ţinând cont de faptul că informaţia despre crearea formaţiunii a apărut iniţial pe un site de la Tiraspol, precum şi ideile promovate de căter ex-consilierul lui Voronin pe probleme sociale, Victor Doraş, pot să trag concluzia (,) că anume acesta ar fi persoana despre care a vorbit Guţul. În plus, Doraş are multe posibilităţi de a contribui la pomovarea partidului respectiv. Rămâne să vedem cât de adevărat este acest fapt.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Lupu evitat de Voronin. Cât va mai fi Lupu în echipă?

Anumite semnale vorbesc despre faptul că relaţia dintre preşedintele Vladimir Voronin şi spicherul Marian Lupu nu este tocmai bună. Înaintea congresului PCRM, desfăşurat pe 15 martie, se discuta despre o posibilă părăsire a formaţiunii de către preşedintele Parlamentului, după ce relaţia acestuia cu şeful statului s-a răcit în vara anului 2007, îndată după alegerile locale generale. Totuşi, la congresul VI al PCRM, Marian Lupu a intrat în sală alături de Vladimir Voronin şi Vasile Tarlev. Cu toate acestea, dacă Tarlev a stat la aceiaşi masă, cot la cot, cu Voronin, atunci Lupu a fost exilat la o altă masă, unde a stat aproape toată ziua cu capul plecat.

La prânz, delegaţiile din străinătate, participante la Congres, au luat masa împreună cu Vladimir Voronin, Vasile Tarlev, alte oficialităţi. La această masă nu a fost invitat însă Marian Lupu.

Astăzi, îndată după prezentarea în Parlament a candidaturii noului prim-ministru (a durat 3 minute), Vladimir Voronin a părăsit sala de şedinţe, trecând pe lângă prezidiu în care erau Marian Lupu şi Iurie Roşca, ambii ridicându-se să-şi ia rămas bun de la preşedintele ţării. Voronin a trecut însă fără să le strângă mâna, fapt care l-a făcut pe Lupu să se simtă incomod. Deşi anunţase pauză de 3 minute, pentru a-l conduce pe şeful statului, după cazul respectiv, Lupu s-a aşezat şi a rectificat: "pauză de doar jumătate de minut. Continuăm."

La conferinţa de presă de marţi, preşedintele Voronin a spus tranşant: "Marian Lupu a fost şi rămâne în echipa PCRM". Întrebat de PRO TV Chişinău, miercuri, dacă "rămâne sau nu în echipă", Lupu a declarat: "Veţi vedea". Or acest gest se pare că l-a supărat pe şeful echipei...

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

joi, 20 martie 2008

Formează Guvernul R. Moldova!

După ce a devenit clar cine va conduce viitorul Cabinet de Miniştri, rămâne deschisă întrebarea cine vor fi miniştrii în viitorul Guvern. Premierul în exerciţiu, Vasile Tarlev, a declarat că majoritatea miniştrilor merită să facă parte din viitorul Executiv. Eu vă îndemn la un mic exerciţiu intelectual, pentru a identifica posibili viitori miniştri.
Vedeţi aici actuala structură a Guvernului.
Părerea mea e că în viitorul Cabinet de Miniştri îşi vor păstra funcţiile:
vicepremierul Andrei Stratan, ministru de Externe;
vicepremierul Victor Stepaniuc (rămâne de văzut cine va fi prim-vicepremier, în locul dnei Greceanâi);
Igor Dodon, ministru al Economiei;
Mihai Pop, ministru al Finanţelor;
Violeta Ivanov, ministru al Ecologiei;
Vasile Ursu, ministru al Transporturilor;
Ion Ababii, ministru al Sănătăţii;
Vitalie Pârlog, ministru al Justiţiei;
Vitalie Vrabie; ministru al Apărării;
Valentina Balmoş, ministru al Protecţiei Sociale;
Vasili Şova, ministru al Reintegrării.

În opinia mea, următorii miniştri ar putea să-şi piardă funcţiile:

Vladimir Antosii, ministru al Industriei şi Infrastructurii;
Anatolie Gorodenco, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare;
Victor Ţvircun, ministu al Educaţiei;
Artur Cozma, ministru al Culturii;
Gheorghe Papuc, ministru al Internelor
Vladimir Molojen, ministru al Dezvoltării Informaţionale.

Scrieţi la secţiunea "comentarii" lista voastră a miniştrilor în viitorul Guvern

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Zinaida Greceanâi, prima doamnă prim-ministru în istoria R. Moldova UPDATE 14.35

UPDATE 14.35

Preşedintele Vladimir Voronin a început câteva minute în urmă consultările cu fracţiunile parlamentare privind numirea Ziaidei Greceanâi în calitate de prim-ministru.

După toate probabilităţile (90%), viitorul prim-ministru al R. Moldova va fi Zinaida Greceanâi, actualmente prim-vicepremier. În felul acesta, ea va fi prima doamnă în fruntea Guvernului de la Chişinău în istoria ţării noastre. De asemenea, va fi primul premier născut în afara hotarelor moldoveneşti, în Federaţia Rusă. Fracţiunea parlamentară a PCRM a examinat în şedinţa de ieri posibilele candidaturi, iar astăzi, la ora 14.30, şeful statului, Vladimir Voronin, va avea consultaţii, în conformitate cu legea în vigoare, cu fracţiunile parlamentare vizavi de candidatura premierului.
În şedinţa plenară a legislativului de astăzi, cu votul a 53 de deputaţi comunişti, cererea de demisie a primului-ministru Vasile Tarlev a fost aprobată. Opoziţia s-a abţinut. Mai mulţi deputaţi din opoziţie au criticat lipsa de la şedinţa Parlamentului a primului-ministru în exerciţiu, spunând că aceasta reprezintă "o sfidare a bunului simţ şi a legislaţiei în vigoare". Pe de altă parte, liderul fracţiunii PD, Dumitru Diacov şi deputatul Vlad Filat au remarcat că norma juridică lasă la latitudinea premierului dacă vine sau nu în Legislativ pentru a-şi prezenta cererea de demisie.
Mâine se aşteaptă ca preşedintele ţării, Vladimir Voronin s-ă prezinte Parlamentului spre aprobare candidatura noului şef al Cabinetului de Miniştri.

Mai jos prezint biografia Zinaidei Greceanâi, care, la fel ca şi Vasile Tarlev, nu este membru de partid.

Născută la 7 februarie 1956 în regiunea Tomsc, Federaţia Rusă. A absolvit Colegiul Financiar-Economic din Chişinău şi Universitatea de Stat din Moldova. Specialitatea economist.După absolvirea Colegiului, din 1974 pînă în 1991, activează în funcţia de contabil superior, inspector superior, inspector-revizor superior, şeful secţiei bugetare în Direcţia financiară Briceni.Din anul 1991 pînă în anul1994 este şef al secţiei bugetare - şef adjunct al Direcţiei economico-financiare Briceni, vicepreşedinte-interimar al Comitetului Executiv, raionul Briceni, şef-interimar al Direcţiei raionale finaciar-economice.Din 1994 pînă în 1996 este şef adjunct al Direcţiei generale elaborarea şi analiza bugetului, şef al secţiei bugetelor locale a Departamentului bugetului, Ministerul Finanţelor.Din 1996 pînă în 2000 este şef al Direcţiei generale elaborarea şi sinteza bugetului, director al Departamentului bugetului.Din 2000 pînă în 2001 este viceministru al finanţelor.În anii 2001-2002 – prim-viceministru al finanţelor.La 8 februarie 2002, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, este numită în funcţia de ministru-interimar al finanţelor, iar la 26 februarie 2002 - ministru al finanţelor.În baza votului de încredere acordat de Parlament, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, la 19 aprilie 2005, este numită în funcţia de ministru al finanţelor.Prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova, la 10 octombrie 2005, este numita in functia de Prim-viceprim-ministru.Căsătorită, mamă a doi copii.

Participaţi la sondajul de pe blog pentru a vă expune pe marginea acestei candidaturi.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

miercuri, 19 martie 2008

Guvernul Tarlev a demisionat! UPDATE 17.20

Primul ministru Vasile Tarlev şi-a prezentat astăzi demisia, după ce a condus şedinţa ordinară a Guvernului. Cererea de demisie a fost expusă în prezenţa şefului statului, Vladimir Voronin. Motivul invocat este "apariţia unor noi imperative, care necesită un suflu nou în dezvoltarea ţării". Tarlev spune că a luat această decizie luni, la două zile după congresul PCRM. Viitorul premier trebuie să fie unul tehnocrat, cu o experienţă de lucru în administraţia publică de cel puţin 4-5 ani, susţine Tarlev, care va fi consulat de preşedintele ţării referitor la componenţa noului Guvern. Cererea de demisie urmează să fie aprobată de Parlament, cel mai probabil, joia viitoare.
Tarlev a mai spus că în Guvern sunt 5 potenţiali candidaţi la funcţia de premier. Presa menţionează printre aceste posibile candidaturi următoarele nume: Zinaida Greceanâi, prim-vicepremier, Andrei Stratan, prim-vicepremier şi ministrul de Externe, Victor Stepaniuc, vicepremier, Igor Dodon, ministu al Economiei. Din sursele mele, destul de sigure, cea mai posibilă candidatură la funcţia de şef al Cabinetului de Miniştri este Igor Dodon, care este foarte apreciat de Vladimir Voronin, el, de altfel, nefiind membru de partid. Surse parlamentare dau asigurări că noul premier va fi Zinaida Greceanâi.
Mai multe detalii voi plasa pe parcursul zilei. Până atunci vă propun să participaţi la sondaj pentru a identifica viitorul premier.


UPDATE 14.10
În scurtul său discurs în faţa Cabinetului de Miniştri, Tarlev a apreciat cooperarea avută în cei 7 ani cu Parlamentul şi Preşedinţia, fapt care a contribuit la soluţionarea mai multor probleme şi la asigurarea unei dezvoltări ascendente a societăţii. În opinia premierului în exerciţiu, în cadrul actualului Executiv central au fost educaţi mai mulţi conducători responsabili, cărora le poate fi încredinţată conducerea Guvernului, subliniind, totodată, necesitatea promovării acestora pentru realizarea „talentului şi capacităţilor lor”. Totodată, el a menţionat că este disponibil să acorde orice asistenţă şi suport, inclusiv la formarea noului Executiv.
Şeful statului a subliniat “pasul important, bărbătesc” făcut de premierul Tarlev în contextul discutării la moment a viitorului cadru juridic cu Uniunea Europeană şi cu un an înaintea viitoarelor alegeri parlamentare. După mai multe aprecieri pozitive la adresa lui Tarlev, preşedintele a anunţat despre semnarea decretului de conferire lui Vasile Tarlev a Ordinului Republicii. Răspunzînd la întrebările jurnaliştilor, Vasile Tarlev a anunţat că a luat această decizie luni şi tot atunci l-a convins pe şeful statului să o accepte.

Premierul în exerciţiu i-a recomandat succesorului său să acorde mai multă atenţie relaţiilor cu organismele financiare internaţionale şi cu instituţiile Uniunii Europene; indicatorilor macroeconomici, în special a inflaţiei, dezvoltării infrastructurii şi reglementării transnistrene. „Viitorul prim-ministru trebuie să aibă grijă de cetăţeni”, a încheiat Vasile Tarlev, care deocamdată nu ştie cu ce se va ocupa pe viitor, menţionînd doar că va acorda mai multă atenţie familiei şi prietenilor.
Candidatura viitorului premier urmează a fi desemnată de şeful statului şi înaintat Parlamentului spre aprobare, împreună cu noii miniştri, stabiliţi de către respectivul candidat la şefia Guvernului. Executivul central este numit în funcţie cu votul a cel puţin 52 de mandate. Fracţiunea majoritară din Parlament – PCRM, deţine 55 de mandate.


Personal văd o legătură a acestei demisii cu cel puţin două evenimente. Congresul PCRM de sâmbătă, care a aprobat un nou program politic cu sarcini noi şi intrarea în posesia a conţinutului Raportului de progres pe ţară al Comisiei Europene, care dă o notă negativă implementării Planului de Acţiuni. Cei care nu au reuşit să-l îndeplinească întocmai pleacă, "pntru a veni o echipă mai dinamică, care să reuşească realizarea tuturor prevederilor Planului de Acţiuni".


UPDATE 17.05

presa.md scrie că Vasile Tarlev ca fi noul şef al SA "Moldova Gaz", lucru care pare a fi real, în contextul cercetării penale a actualului director, Ghenadi Abaşkin.

UPDATE 17.20

Surse parlamentare au informat că cererea de demisie a Guvernului Tarlev ar putea fi examinată în cadrul şedinţei de mâine a Legislativului, la care se aşteaptă şi participarea şefului statului. Candidatura viitorului premier se discută astăzi la şedinţa fracţiunii majoritare.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

marți, 18 martie 2008

Politicienii moldoveni se fac bloggeri. Propunere de colaborare

Politicienii de pe Bâc vor să fie "în pas cu lumea", astfel că unii dintre ei îşi crează pagini personale (bloguri). Politicienii moldoveni au început prima dată să utilizeze acest tip de comunicare politică în alegerile primarului de Chişinău din 2003, atunci când "tânărul şi dinamicul candidat al PSL-PSD", Ţopa a lansat pagina http://www.topa.md/, dispărută îndată după alegeri. Tot în acea campanie, candidatul PPCD, Vlad Cubreacov şi-a tras o pagină web, cu scandal. Iniţial pe toate afişele lui Cubreacov încleiate pe toţi stâlpii din oraş era scrisă adresa http://www.cubreacov.com/ (sună bine această cacofonie), ca peste câteva zile liderii acestei formaţiuni să spună că au fost ţinta unor acţiuni subversive. Cică un necunoscut a preluat de la administratorii domenului .COM adresa http://www.cubreacov.com/, deşi aceasta, cică, deja era rezervată de Vlad. Pentru a nu rămânea fără pagină personală, atunci a fost lansată pagina http://www.cubreacov.md/ .

În alegerile primarului general de Chişinău, din 2007, din cei 19 candidaţi înscrişi în cursa pentru fotoliul de edil-şef al capitalei, doar 5 aveau pagini personale: candidatul PCRM http://www.iordan.md/; candidatul AMN http://www.bujor.amn.md/romanian/index_ro.php; candidatul PD http://www.filat2007.md/; candidatul PPCD http://www.corduneanu.md/; candidatul independent Mihai Roşcovan, ieşit din cursă http://www.roscovan.md/. Practic toate aceste adrese au fost dezactivate după alegeri.

La moment există cel puţin patru politicieni moldoveni care întreţin astfel de bloguri. Este vorba de liderul fracţiunii parlamentare a PPCD, Vlad Cubreacov http://cubreacov.wordpress.com/, preşedintele PNL, deputatul Vitalia Pavlicenco http://pavlicenco.eu/Bine%20ati%20venit.html, deputatul Vlad Filat, lider al PLD http://www.filat.md/ şi cel mai recent lansat în blogosfera moldovenească este deputatul AMN Veaceslav Untilă http://www.untila.md/ .

Acum nu voi analiza conţinutul şi calitatea acestor pagini, menţionând doar că în România şi Rusia această practică este foarte populară. De exemplu, în România au bloguri preşedintele Traian Băsescu http://basescu.ro/, ex-prim-ministrul Adrian Năstase http://nastase.wordpress.com/, ex-consilierul preşedintelui Băsescu şi una dintre liderii PD-L, Elena Udrea http://www.elenaudrea.ro/blog/, ex-ministrul de Externe, lider al PSD, Mircea Geoană http://mirceageoana.blogspot.com/ etc.

Am o propunere către politicienii moldoveni care gestionează bloguri, să facem schimb de adrese pe blog. Puteţi face acelaşi lucru şi cu alţi bloggeri din R. Moldova sau de peste hotare. Aştept reacţia acestora, în speranţa că va fi pozitivă. Oferta mea poate fi privită şi ca un test de deschidere a acestor politicieni, intraţi în blogosfera moldovenească.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Voronin: Lupu este şi va fi în echipă

La întrebarea jurnaliştilor dacă spicherul Marian Lupu mai este în echipa PCRM, Voronin a spus că „tot lucrul trebuie să se facă în echipă”, amintind cum Lupu a fost promovat de comunişti în toate funcţiile publice, precum şi despre alegerea acestuia în calitate de membru al CC al PCRM. „Marian Lupu este şi va fi în echipă”, a conchis şeful statului, punînd capăt zvonurilor precum că preşedintele Parlamentului ar putea părăsi rîndurile formaţiunii de guvernămînt.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Vladimir Voronin: procuratura trebuie reformată

Vladimir Voronin s-a pronunţat pentru reformarea procuraturii, acţiune restantă în contextul angajamentelor faţă de Consiliul Europei. El a spus că s-a studiat practica statelor europene în acest sens şi au fost deja pregătite proiectele necesare pentru reformarea acestei instituţii, dar „trebuie de luat o decizie politică” pentru aprobarea lor. „Unii nu vor să cedeze împuternicirile, iar alţii nu pot să-i convingă pe aceştia să cedeze”, a spus şeful statului, care a mai subliniat că „trebuie să scăpăm de această restanţă”.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Vladimir Voronin spune NU federalizării R. Moldova! UPDATE 13.25

Preşedintele Vladimir Voronin a spus din nou NU ferm federalizării sau confederalizării R. Moldova, care, în opinia acestuia, trebuie să fie stat unitar, cum este prevăzut de Legea privind principiile de bază ale statutului Transnistriei, aprobate de Parlament, unanim, în 2005. Despre aceasta Voronin a anunţat astăzi la o conferinţă de presă. El a mai subliniat că Chişinăul NU va opera modificări în Legea din 2005 şi că înţelege că există forţe externe care încearcă să promoveze ideea de federalizare sau federalizare a R. Moldova, însă nu vor reuşi. Orice discuţii despre federalizare sau confederalizare înseamnă doar baterea pasului pe loc în reglementarea transnistreană.
Mai multe detalii legate de problematica transnistreană, dar şi la alte subiecte abordate la conferinţa de presă, voi prezenta pe parcursul zilei.


UPDATE 13.25

Voronin a mai subliniat că această lege nu va fi modificată, deoarece corespunde tuturor normelor internaţionale. Şeful statului a menţionat că cineva doreşte să convingă Chişinăul să modifice această lege pentru a reuşi federalizarea sau confederalizarea R. Moldova, dar aceasta nu le va reuşi. „Federalizarea nu va fi”, a afirmat liderul moldovean, precizînd că R. Moldova trebuie să fie un stat unitar. În acest sens a fost invocată şi declaraţia deputatului Dumei de Stat a Rusiei, din partidul lui Jirinovski, Alexandr Ostrovski, care a recunoscut că Moldova trebuie să fie un stat unitar. Orice discuţie despre federaţie sau confederaţie ar însemna, în opinia şefului statului, o batere a pasului pe loc.
Deşi recentele audieri din Duma de Stat pe problema „republicilor nerecunoscute” nu au confirmat toate aşteptările Chişinăului, totuşi la acea şedinţă, spune Voronin, pentru prima dată camera inferioară a Parlamentului rus a spus că Transnistria trebuie să fie parte componentă a R. Moldova. Preşedintele ţării a relatat că în fiecare zi se produc noi evenimente legate de reglementarea transnistreană şi că toate acestea trebuie să ducă la găsirea unei soluţii definitive pentru această problemă.
Întrebat dacă este gata să negocieze cu Igor Smirnov „de la egal la egal”, cum s-a menţionat într-un recent comunicat al ministerului rus de Externe, Voronin a spus că „trebuie de clarificat ce s-a avut în vedere prin această egalitate”. În acelaşi timp, preşedintele spune că orice problemă trebuie de rezolvat la masa de negocieri, deşi la moment deocamdată nu există un mecanism stabilit cum s-ar putea desfăşura aceste contacte.
Preşedintele ţării a repetat că Chişinăul nu are nevoie de garantarea neutralităţii R. Moldova, ci de recunoaşterea internaţională a acestui statut. El a precizat că la moment se poartă consultări la acest subiect inclusiv cu SUA şi UE. Recunoaşterea neutralităţii presupune şi retragerea prezenţei militare ruse din regiunea de est a R. Moldova, a adăugat Voronin. El a precizat că va participa la summit-ul NATO de la Bucureşti, preconizat să aibă loc în primele zile ale lunii aprilie. Deocamdată nu este definitivată agenda întrevederilor bilaterale în capitala României, dar, cum a spus preşedintele ţării, el nu insistă să se întreţină cu cineva.

Şeful statului a mai anunţat că deja a primit invitaţia din partea preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a participa, pe 7 mai, la Moscova, la ceremonia de investire în funcţia a noului lider al Casei Albe de la Kremlin, Dmitri Medvedev. Voronin şi-a exprimat speranţa că relaţia cu Medvedev „va fi la fel de bună ca şi cu Putin, cu excepţia anului 2003, cînd a fost prezentat „Memorandumul Kozak” de reglementare transnistreană”.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

luni, 17 martie 2008

Igor Smirnov este gata să se întâlnească cu Vladimir Voronin de la egal la egal

Liderul separatiştilor de la Tiraspol, Igor Smirnov s-a întâlnit, astăzi, la Moscova, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, informează site-ul acestei instituţii http://www.mid.ru/, care îl prezintă pe rebelul din stânga Nistrului drept "Preşedinte al Transnistriei" . Şeful diplomaţiei ruse s-a pronunţat pentru reluarea negocierilor în problema transnistreană "între două părţi egale". În aceste condiţii, Igor Smirnov a anunţat că este gata să se întâlnească cu preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin. De la egal la egal. Va accepta aceasta şeful statului moldovenesc?

Participaţi la sondajul de pe blog pentru a vă expune dacă Voronin trebuie să se întâlnească, pe poziţii egale, cu Smirnov.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

PCRM a suferit eşec în alegerile Adunării Populare a Găgăuziei

Din cele 35 de mandate de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, disputate în scrutinul de duminică, 18 mandate au fost câştigate din primul tur, alte 17 urmând să fie obţinute în turul secund.
Dintre cei care au obţinut victoria în primul tur sunt 12 independenţi (majoritatea susţinătorilor Mişcării Găgăuzia Unită), 3 din partea PCRM, 2 de la PD şi unul de la Mişcarea "Ravnopravie".
Cel de-al doilea tur va avea loc peste două săptămâni, pe 30 martie.
Observatorii naţionali au dat o notă pozitivă modului în care a decurs procesul electoral.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Uniunea Europeană renunţă la limba moldovenească

Comisia Europeana a decis sa nu mai foloseasca notiunea de limba moldoveneasca, a anuntat vineri europarlamentarul PSD Adrian Severin. Totusi, CE nu va face o declaratie formala in acest sens, a precizat Severin, care a subliniat faptul ca social democratii insista pentru clarificarea aspectelor legate de mentionarea limbii moldovenesti in documentele europene.

Severin a amintit ca a adresat scrisori comisarului pentru Afaceri Externe si lui Franco Frattini, care a fost negociator al acestor documente internationale, solicitind sa i se trimita exemplarul in limba romana si in limba moldoveneasca al tratatelor respective. "Nu am primit aceste versiuni, in schimb am primit raspunsul ca s-a decis ca din acest moment mentiunea referitoare la limba moldoveneasca sa nu mai fie utilizata in nici unul dintre documentele UE", a precizat Severin.

Doua acorduri semnate anul trecut de Republica Moldova si UE - cel pentru facilitarea vizelor si cel pentru readmisie - au provocat la Bucuresti o polemica privind recunoasterea de catre Romania a limbii moldovenesti prin faptul ca ele au fost aprobate in Consiliu si de catre tara noastra. Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu, a subliniat atunci, potrivit NewsIn, ca aceste acorduri nu au nevoie de ratificarea statelor membre pentru ca Romania sa fi putut refuza ratificarea, dar ca in minuta discutiilor referitoare la aceste acorduri a fost notata opozitia partii romane privind referinta la limba moldoveneasca.

După Infoportal.ro

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

Mişcarea Pentru Neam şi Ţară aderă la Partidul Liberal Democrat

Mişcarea pentru Neam şi Ţară, creată în 2007, va adera la Partidul Liberal Democrat, creat şi el la finele anului 2007. Este prima formaţiune care aderă integral la PLD, chiar dacă a lipsist eminamente de pe arena politică moldovenească (aş aminti acum unor oameni discuţia din noiembrie sau decembrie 2006, când aceştea mă întrebau de ce zâmbesc şi de ce privesc sceptic la ceea ce ei erau convinşi că va fi o reuşită). Despre acest mariaj politic se anunţă în aceste momente la o conferinţă de presă.
Aici puteţi lua cunoştinţă cu o informaţie despre lansarea Mişcării pentru Neam şi Ţară, iar aici puteţi afla mai multe despre statutul, programul şi alte date legate de formaţiunea dată.
Cunosc şi respect unele persoane din mişcarea respectivă. Intuiesc şi cine a fost "persoana de legătură", datorită căreia este posibilă respectiva unificare. Să vedem ce-o să iasă din aceasta.

PS Sper că cei care m-au criticat atunci pentru scepticismul meu au înţeles că am avut dreptate a doua oară. Iar unii au călcat pe greblă repetat.

UPDATE 14.35

Declaraţia Mişcării pentru Neam şi Ţară

Ţinînd cont de faptul că mediul social-politic şi economic din republică este în fază de dezastru total, condiţia morală si psihologică a oamenilor este în declin evident, că perspectivele de integrare reală în spatiul valoric paneuropean sînt fals promovate şi profanate, că funcţionalitatea mecanismelor statale sînt afectate de comportamentul dictatorial comunist şi de cult şi conştietizînd cu luciditate starea de lucru a situaţiei politice în care s-a plasat Republica Moldova, sîntem determinaţi să reevaluam rolul şi locul formaţiunii noastre în contextul politic actual.
Scena politică moldovenească este una suprapopulată şi permanent bruiată de actori care se declară ca regulă de esenţă anticomunistă.
Or, realitatea de pîna acum a demonstrat cu brio că modul destrămat şi ambiţios de actiune politică a formaţiunilor, în special de dreapta, a provocat doar ineficacitate, disperare şi este marca unei naivităţi politice de care profită atît de mult guvernanţii actuali.
În acest context Mişcarea Social – Politică pentru Neam şi Ţară face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova şi către toate formaţiunile politice de orientare necomunistă întru unificarea şi consolidarea forţelor într-un singur val. Acest act va da vigoare şi validitate acţiunilor noastre politice şi va motiva cetăţeanul să aiba o poziţie civică autentică şi o opţiune politică adecvată întru anihilarea coşmarului din statul nostru, constituirea şi monitorizarea unor fundamente si procese de integrare în spaţiile valorice ale civilizaţiei umane.
Analizînd evoluţia procesului politic din Republica Moldova am ajuns la concluzia ca unica formaţiune pe eşichierul de centru dreapta care are un mesaj clar si şanse reale de a demonta pe căi legale regimul comunist este Partidul Liberal Democrat din Moldova.
În acest sens Mişcarea Social - Politică pentru Neam şi Ţară declară actul de autodizolvare şi aderare incorpore la Partidul Liberal Democrat din Moldova.
-

Chişinău 17 martie 2008Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

S-a reformat sau nu PCRM?

Spuneam că societatea moldovenească este dominată de stereotipuri, care, deseori, sunt utilizate în mod conştient pentru a prosti pe alţii. Ceva timp în urmă, un editorialist de la Chişinău a pus mâna pe rană criticând unii politicieni că judecă utilizând stereotipurile. Este adevărat. Doar că... problema trebuia spusă până la capăt. Nu doar politicienii de opoziţie sau cei de la guvernare dau dovadă de gândire şablonată (deseori intenţionat), ci şi jurnaliştii, nu rar, şi lideri ai ONG-urilor (nu voi spune dacă o fac intenţionat sau nu, dar anumite lucruri mă fac să cred că proverbul "cine plăteşte acela arvoneşte" este valabil şi în acest caz). Am abordat acest subiect urmărind modul în care se discută despre congresul VI al PCRM, desfăşurat sâmbătă, 15 martie. Mă aşteptam că formula magică utilizată de societatea noastră (totul e alb sau totul e negru) să funcţioneze şi în situaţia dată. Nu am dat greş. Unii vorbesc cu exaltare despre reformarea PCRM, alţii spun că PCRM nu s-a reformat cu nicio iotă. Întrebarea mea este CE URMA SĂ SE REFORMEZE?

Astăzi un ziar de la Chişinău, acuzat de alt ziar tot de la Chişinău că ar face parte din "presa filatelistă", scrie un material NEREFORMAŢII şi un alt articol, la editorial, despre o "nuntă" (congresele sunt nunţi oriunde, dar nu titlul este important, ci o idee expusă acolo, despre faptul că toţi ştiau dinainte că Voronin va fi reales).

Deci, ce urma să se reformeze la PCRM? Mulţi identifică reformarea cu schimbarea denumirii care, cică se aştepta. Da, în februarie 2005, Voronin a promis la o conferinţă de presă că după alegerile parlamentare PCRM îşi va schimba şi denumirea, în contextul unei reforme mai largi. Însă peste câteva luni au renunţat la ideea respectivă şi au repetat mereu că îşi vor păstra denumirea. Prin urmare, nu a fost nicio surpriză că PCRM a rămas PCRM (doar cei foarte naivi şi neinformaţi credeau că vor renunţa la acest brand). Voronin a şi explicat de ce nu renunţă la PCRM, deoarece "se vor găsi îndată şmecheri care vor înregistra un partid cu această denumire şi doar în baza denumirii vor câştiga 15-20% la alegeri". Omul are dreptate. PCRM este un brand în R. Moldova (vedeţi sondajele de opinie publică şi rezultatele alegerilor), chiar dacă trandul este unul negativ. Aici aş face o paralelă cu băutura Coca Cola, care ştim cu toţii că este una nocivă pentru sănătate, dar majoritatea dintre noi o consumăm. Pentru că acesta este un brand. Întrebat ce cred eu despre păstrarea denumirii, am răspuns că dacă punem în prim plan interesul de integrare europeană, atunci cu siguranţă modificarea denumirii ar fi fost pozitivă pentru R. Moldova (în contextul percepţiei în UE faţă de partidele comuniste). Dacă e să privim din perspectiva interesului politic pentru alegerile parlamentare din 2009, atunci le-aş fi recomandat să-şi păstreze denumirea (cu un an înaintea alegerilor să modifici denumirea şi mesajul principal este o sinucidere politică). Ei au preferat varianta secundă.
Ce s-ar fi schimbat în esenţa formaţiunii dacă denumirea era modificată? Nimic. Aici proverbul despre lupul care-şi schimbă părul şi năravul nu este valabil pentru toată clasa politică moldovenească, majoritatea cu rădăcini într-un trecut totalitar. Ce folos că foştii comunişti, care au lucrat asiduu pentru regimul sovietic, acum s-au denumit democraţi? În comportament şi mentalitate au rămas neschimbaţi şi vorbesc în cunoştinţă de cauză (priviţi doar ce a făcut democratul Formuzal în alegerile Adunării Populare din Găuzia, dând indicaţii să scoată de pe post un interviu şi plasând alt subiect cu caracter electoral, iar duminică, în ziua alegerilor, pune pe post la HIT FM un apel către cetăţenii autonomiei, cu puternic iz de propagandă).

În materialul cu "nunta" se vorbeşte despre faptul că se cunoştea dinainte că Voronin va fi reales în funcţia de preşedinte. Dar cine punea aceasta la îndoială? Liderul PCRM îşi mai păstrează carisma, în special în rândul formaţiunii. Ratingul lui este mai mare decât al formaţiunii. În acest caz, cum trebuia să se comporte cei de la Congres? În plus, practic toate congresele desfăşurate în R. Moldova nu aduc surprize la capitolul preşedinte al formaţiunii. Să ne amintim doar de congresul de constituire al PLD. Cine a pus la îndoială că preşedinte va fi Vlad Filat? Oare cei acuzaţi de alt ziar că ar face parte din "presa filatelistă"? Nu cred.

Încă ceva. Modul autoritar al lui Voronin de conducere a asigurat păstrarea "monolitului" în partid, care, pe de-o parte putem să-l blamăm, pe de altă parte, să salutăm aceasta (imaginaţivă ce s-ar fi întâmplat dacă aripa ortodoxă, care mai visează la URSS şi la Rusia-Belarus, la practici de naţionalizare a economiei, de cenzură totală, ar fi fost în afara controlului).

Am participat la acest congres, alături de alţi vreo 20 de jurnalişti, care au avut acces liber. Primele impresii pe care le-am avut acolo ţin de simbolistică. Acum trei ani, când s-a desfăşurat congresul V am îngheţat pe scările Operei Naţionale, alături de mulţi jurnalişti, fără a reuşi să intrăm la lucrările congresului ori să aflăm ce se va discuta acolo. Acum congresul a fost transparent 100%, difuzat on-line (am urmărit şi eu, după amează, transmisiunea pe Internet). Al doilea element care l-am observat a fost fonul muzical, diferit. În pauză nu mai sunau cântece patriotice sovietice, ci cântece ale stângii europene.
Al treilea element care a trecut fără observare la toţi comentatorii a fost lipsa cu desăvârşire, din sala congresului, a imaginii lui Lenin, Enghels şi Marx, care dominau congresele precedente. În schimb, pe un baner mare figura sigla Stângii Europene.
Al patrulea element a fost aranjamentul sălii. În premieră, PCRM a renunţat la modul sovietic, al prezidiilor, la organizarea congreselor. Delegaţii erau aşezaţi la mese, aşezate sub un unghi de 35 de grade (dacă pricep tare în geometrie), iar lucrările au fost moderate de persoane diferite, câte două, care se schimbau la fiecare "panel".
Al cincilea element al schimbării sesizate de mine ţine de cromatică. Culoarea roşie de pe drapelul ce figura pe un baner mare, era cu mai multe dungi negre, care ar presupune "schimbarea, renunţarea la roşul trecut".

Acestea sunt câteva schimbări sesizate de mine care se referă la formă. Vrem sau nu vrem, trebuie să remarcăm şi anumite schimbări produse în statut, aşa cum este renunţarea la funcţiile de secretari, ca în perioada sovietică. La statut s-a mai schimbat un lucru destul de important. PCRM nu mai pledează pentru crearea "societăţii comuniste", ci pentru o "societate socialistă". Dacă e să comparăm statutul PCRM din 2001, care prevedea că această formaţiune "luptă pentru restabilirea URSS", atunci noul statut prevede "integrarea europeană" (este sau nu schimbare?).

Noul program al PCRM, pe care îl consider unul destul de sofisticat, aduce şi el câteva schimbări. Dacă până acum PCRM credea în "lupta de clasă", acum acest anacronism lipseşte şi se forbeşte despre o societate cu economie de piaţă. Comuniştii au renunţat la ideea şi practicile renaţionalizării (amintiţivă de 2001-2002, când au fost renaţionalizate câteva întreprinderi). În programul din 2001 figura ideea aderării la Uniunea Rusia-Belarus, acum, repet, scopul este aderarea la UE (nu voi spune despre modul în care se realizează aceasta). Dacă în 2001 în program se opta pentru acordarea limbii ruse a statutului de limbă de stat în R. Moldova, acum în program nu găsim nimic la acest capitol. Sunt şi alte schimbări efectuate, dar care cred că sunt mai puţin importante.

La congres s-a observat atitudini diverite faţă de opoziţie. Voronin a criticat foarte dur opoziţia, în timp ce Lupu nu a spus niciun cuvânt critic la adresa opoziţiei şi, dimpotrivă, a optat pentru "conlucrarea cu toate forţele sănătoase". Apropo, mai mulţi invitaţi străini la Congres au criticat modul în care Voronin s-a referit la opoziţie, spunând că aceasta practică este una de tip sovietic. Deci, la acest capitol, nu s-a reformat.

Limba de desfăşurare a congresului a fost, în mare parte, rusa. De ce s-a întâmplat aceasta, nu înţeleg, deşi am anumite presupuneri, care diferă un pic de ale celor care spun că reprezintă "o închinare faţă de Rusia"(apropo, la congres a fost criticat embargoul din 2005-2006 şi nu s-a pomenit nimic despre relaţiile strategice cu Rusia). În legătură cu aceasta putem atesta o lipsă a reformării, deşi fiecare partid are dreptul să aleagă limba de desfăşurare a congresului.

Repet întrebarea, S-A REFORMAT SAU NU PCRM? Aici răspunsul îl dă fiecare pentru el. Pe alocuri s-au înregistrat schimbări spre bine. Pe alocuri, s-a păstrat status-quo-ul. Dar să spunem că totul e negru sau totul e alb este o dovadă că suntem dominaţi de stereotipuri, iar, în anumite cazuri, de interese, care n-au nimic comun cu interesele naţionale (dacă cineva vă spune că apără interesele naţionale înseamnă că vă minte!)

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!