PCRM se va scinda după alegeri ?

vineri, 30 noiembrie 2007

Moldova regretă profund decizia Rusiei de a-şi suspenda participarea la Tratatul FACE şi cere din nou retragerea prezenţei militare ruse

Alocuţiunea ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Stratan, ţinută la reuniunea ministerială a OSCE de la Madrid


Delegaţia mea s-a asociat la declaraţia făcută de Portugalia în numele Uniunii Europene şi, în capacitate naţională, ţin să menţionez următoarele.

În pofida meritelor sale de-a lungul celor peste 30 de ani de activitate, OSCE se confruntă în ultimul timp cu dificultăţi serioase generate de procesul de transformare instituţională pentru a face faţă noilor sfidări şi obiective. Una dintre cele mai grave ameninţări la adresa securităţii statelor noastre o constituie conflictele nesoluţionate din spaţiul ex-sovietic. În condiţiile schimbărilor profunde pe continentul european, OSCE poate să-şi demonstreze viabilitatea contribuind efectiv la soluţionarea conflictelor “îngheţate” în baza respectului pentru principiul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor. Onorarea angajamentelor pertinente asumate în cadrul Organizaţiei este, de asemenea, o condiţie indispensabilă în acest sens. Pe fundalul descreşterii riscurilor confruntării militare în arealul OSCE, este de neînţeles persistenţa unor poziţii vizând „îngheţarea” proceselor de soluţionare a conflictelor, în particular a conflictului transnistrean.

Domnule Preşedinte,

După cum este bine cunoscut, autorităţile moldoveneşti împreună cu partenerii săi au continuat eforturile privind reglementarea diferendului transnistrean pe cale paşnică, prin mijloace politice. Voi invoca, în primul rând, elaborarea şi prezentarea unor propuneri de soluţionare „în pachet” a problemelor principale legate de conflict pentru a fi luate în dezbatere în formatul de negocieri 5+2. Ţin să menţionez, de asemenea, consultările intense purtate între actorii implicaţi, inclusiv în formatul 3+2, precum şi tentativele organizării unor reuniuni neformale în formatul 5+2. Am promovat şi vom promova în mod consecvent ideea soluţionării conflictului transnistrean prin adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistreană în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Cu regret, din cauza atitudinii neconstructive a unor factori implicaţi în proces, nu s-a reuşit atingerea obiectivelor urmărite.

În această ordine de idei, doresc să pun în evidenţă şi iniţiativele Preşedintelui Republicii Moldova vizând întărirea încrederii şi securităţii, care sunt de natură să faciliteze procesul de soluţionare a conflictului. Propunerile în cauză vizează implementarea unor proiecte comune în domeniul dezvoltării economiei, infrastructurii, transporturilor, sferei sociale, demilitarizării etc. O atenţie aparte este atribuită asigurării liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale Nistrului. Aceste iniţiative au fost salutate practic de către toţi actorii implicaţi în procesul de soluţionare. În acest context, voi remarca măsurile efectuate deja de către autorităţile moldoveneşti în vederea consolidării încrederii şi a securităţii. Profit de ocazie pentru a mulţumi tuturor statelor vizate pentru asistenţa acordată în acest sens.

Domnule Preşedinte,

Nu cred că ar mai trebui să conving pe cineva în această sală cu privire la ireversibilitatea cursului european al Republicii Moldova. Totodată, după cum bine a remarcat şi Ministrul Moratinos, Preşedintele în Exerciţiu al OSCE, în recenta sa vizită în ţara mea, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană o face mai atractivă pentru populaţia de pe malul stâng al Nistrului. În acest context, remarcăm cu satisfacţie implicarea efectivă a Uniunii Europene în eforturile de stabilire a unui cadru legal la frontiera de stat moldo-ucraineană şi implementarea cu succes a Misiunii de Asistenţă la Frontieră, în special pe segmentul transnistrean al acesteia. Eforturile comune ale Republicii Moldova, Ucrainei şi EUBAM au condus indiscutabil la creşterea legalităţii şi transparenţei activităţilor economice în regiune, precum şi a securităţii economice a celor două state. Totodată, responsabilitatea business-ului din regiunea transnistreană a crescut semnificativ, iar faptul înregistrării la autorităţile constituţionale a majorităţii covârşitoare a producătorilor din regiune şi creşterea substanţială a activităţii economice externe a acestora indică în mod clar asupra susţinerii de către mediul de afaceri din regiunea transnistreană a cursului adoptat. Un impact pozitiv în acest sens îl are şi posibilitatea de a beneficia de preferinţele comerciale autonome oferite de către UE. Totodată, finalitatea acestor activităţi trebuie să constituie nu doar beneficiile întreprinderilor din regiune, ci intrarea definitivă a acestora în câmpul legal al Republicii Moldova. În aceste circumstanţe sunt lipsite de temei speculaţiile politice privind existenţa unei „blocade economice” sau „presiuni” asupra regiunii, invocate de către unii actori implicaţi, pentru a torpila mecanismele de reglementare a conflictului.

Domnule Preşedinte,

Aş dori să reiterez regretul nostru profund în legătură cu decizia unilaterală a Federaţiei Ruse de a-şi suspenda participarea la Tratatul FACE, pe care toţi îl considerăm ca fiind o piatră unghiulară a securităţii europene. Considerăm că cea mai raţională şi eficientă cale pentru depăşirea impasului în care ne aflăm şi punerea în vigoare a Tratatului Adaptat rămâne a fi îndeplinirea cu bună credinţă a angajamentelor asumate de către Federaţia Rusă la Summit-ul de la Istanbul din 1999. Retragerea forţelor ruse din Moldova şi Georgia trebuie să se producă necondiţionat, în deplină măsură şi transparenţă. Suntem dispuşi să ne menţinem în albia unui dialog constructiv pe aceste probleme. Apreciem înalt angajamentul continuu al statelor-membre ale OSCE care au contribuit la Fondul Voluntar pentru Moldova în vederea sprijinirii procesului de retragere.

Ţin să subliniez încă o dată importanţa deosebită pe care o atribuim implementării deciziilor relevante de la Istanbul cu privire la Moldova care vor avea un impact pozitiv asupra procesului de soluţionare politică a problemei transnistrene. În calitatea sa de stat neutru, Republica Moldova pledează pentru transformarea neîntârziată a actualei misiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională civilă cu mandatul OSCE. În acest context, salutăm iniţiativa SUA de instituire a unei misiuni de supraveghere a actualului contingent de pacificare din Zona de Securitate.

Domnule Preşedinte,

Implementarea valorilor şi normelor democratice în toate sferele vieţii sociale constituie un obiectiv major al cooperării în cadrul Organizaţiei noastre pe care Republica Moldova îl promovează în mod consecvent. Reformele continue desfăşurate în domeniile electoral, audiovizualului, administraţiei publice şi statului de drept probează seriozitatea cu care abordăm această dimensiune în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Totodată, constatăm cu îngrijorare violarea continuă în regiunea transnistreană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi persistenţa obstacolelor serioase în calea dezvoltării instituţiilor democratice şi a societăţii civile. În acest sens, reiterăm convingerea noastră privind necesitatea întreprinderii unor paşi concreţi în vederea democratizării regiunii transnistrene. Instituirea unei Misiuni speciale sub egida OSCE în vederea evaluării situaţiei, pregătirii şi desfăşurării alegerilor libere şi democratice în regiune sub monitorizare internaţională constituie o premisă favorabilă pentru soluţionarea durabilă a conflictului.

Ca membru responsabil al Comunităţii OSCE, Republica Moldova va promova şi în continuare reformele democratice în scopul consolidării valorilor şi principiilor comune adoptate în cadrul Organizaţiei. Exprimăm gratitudinea partenerilor noştri pentru eforturile depuse în vederea soluţionării politice a conflictului transnistrean. Reiterăm disponibilitatea noastră de a coopera strâns şi în continuare cu toţi partenerii implicaţi în proces, în particular cu Misiunea OSCE în Moldova şi cu Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră.

În încheiere, aş vrea să urez succes viitorului Preşedinte în Exerciţiu al OSCE, Ministrului finlandez Ilkka Kanerva, dând totodată asigurările de sprijinul nostru deplin în acţiunile care vor fi întreprinse în vederea exercitării mandatului său.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Paradoxurile sondajelor la moldoveni (ca naţiune civică)

Studierea sondajelor este o plăcerea de-a mea care durează de ceva ani. Analizând bazele de date ale sondajelor poţi observa multe lucruri interesante, care scot în evidenţă psihologia poporului şi modul de percepţie a realităţii.
De exemplu, printre cele 36% de cetăţeni care au încredere în PCRM, aproape 10% se identifică drept români. Culmea e că din cei 4,5% care au încredere în blocul şovin din care fac parte "Patria-Rodina" şi Ravnopravie, 3% se declară români. În acelaşi timp, din cei 9% care au încredere în PPCD, 5,6% sunt ruşi. Din cele 25,3% care spun că sunt decişi să voteze cu PCRM, 6,6% sunt declaraţi români.
Cine credeţi că sunt cei mai preferaţi politicieni din Moldova pentru cei care se declară români? Sunt Dorin Chirtoacă şi Marian Lupu, spicherul Parlamentului. Dacă nivelul încrederii faţă de Lupu este de circa 29%, cea mai mare încredere în acesta şi-au manifestat-o cei declaraţi români - 34,7%. Spre exemplu, încrederea celor declaraţi români în Iurie Roşca este de doar 8%, mai mică de aproape două ori decât încrederea lor faţă de liderul PSD, Eduard Muşuc.
Este interesat şi faptul că 33,5% din cei autoidentificaţi drept români au încredere în preşedintele rus, Vladimir Putin.
Sunt şi alte lucruri curioase, dar care le voi scrie cu altă ocazie.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

joi, 29 noiembrie 2007

Deşi doresc în UE, moldovenii au o mentalitate totalitară

Fiecare al doilea cetăţean al R. Moldova ar prefera ca în ţara noastră să existe un singur partid, la fel cum a fost în perioada sovietică. Această stare de fapt este atestată de rezultatele Barometrului de Opinie Publică, realizat, în noiembrie curent, la comanda IPP. La întrebările dacă "ar fi bine ca în R.M. să existe un singur partid" sau "ar fi bine ca în RM să existe mai multe partide politice", 36,1% au răspuns "sigur prima opinie", alte 13,6% au răspuns "mai curând prima opinie decât a doua".
"Sigur a foua opinie" a fost aleasă doar de 12.9%, iar alte 23,4% au optat pentru "mai curând a doua opinie decât prima". Curios că 14% nu ştiu sau nu au dorit să răspundă la această întrebare.

Pe fundalul acestor tendinţe totalitare în gândirea moldoveanului, 76,2% dintre cetăţenii noştri vor în UE.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Premierul spaniol cheamă la consens pe margincea CFE (Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa)

Şeful guvernului spaniol, José Luis Rodriguez Zapatero, a făcut joi apel la un consens cu privire la Tratatul forţelor convenţionale în Europa (CFE), din care Rusia a anunţat că se va retrage începînd cu 12 decembrie, relatează AFP, citată de ROMPRES.

"Este necesar să regăsim consensul cu privire la tratatul CFE, piatra de temelie a păcii, stabilităţii şi securităţii în Europa", a subliniat Zapatero, cu ocazia deschiderii, la Madrid, a conferinţei Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE, prezidată în prezent de Spania), la care participă reprezentanţi ai celor 56 de state membre.

Rusia, care a denunţat extinderea NATO către graniţele sale şi proiectul scutului american antirachetă în Europa, şi-a anunţat intenţia de a se retrage din tratatul CFE începînd cu 12 decembrie. La reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre OSCE, din care fac parte şi Rusia şi SUA, Spania a avut iniţiativa unei concilieri în privinţa acestui aspect.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Un grup de ONG-uri de la Chişinău protestează împotriva deschiderii de către Rusia a secţiilor de votare în regiunea de transnistreană a R. Moldova

Un grup de ONG-uri moldveneşti au semnat o declaraţie prin care îşi exprimă protestul împotriva deciziei Rusiei de a deschide secţii de votare pe teritoriul regiunii transnistrene a R. Moldova, împotriva voinţei suverane a Chişinăului. Citiţi aici mai multe la acest subiect. Eu aş subscrie acestui demers.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Senzaţional ! Extratereştrii sunt implicaţi în diferendul transnistrean

Rezultatele sondajului on-line de pe blog au fost surprinzătoare. Astfel, 34% din cei care au participat la vot consideră că "extratereştrii" sunt cei interesaţi în nesoluţionarea diferendului transnistrean. 37% cred că problema transnistreană nu este soluţionată deoarece în menţinerea acesteia sunt interesate "anumite forţe de la Moscova". Câte 9% sunt de părere că puterea şi opoziţia de la Chişinău sunt interesate în nesoluţionarea diferendului şi doar 6% cred că separatiştii de la Tiraspol nu doresc să fie rezolvat conflictul.

Vă invit să vă pronunţaţi, în sondajul de pe blog, referitor la încrederea pe care o aveţi faţă de sondajele realizate la comanda IPP.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Reuniunea ministerială a OSCE de la Madrid ar putea eşua din nou. Al 4-lea an consecutiv

În contextul pregătirilor pentru cea de-a 15-a Reuniune Ministerială a OSCE, care îşi începe astăzi lucrările în capitala Spaniei, delegaţiile statelor membre ale Organizaţiei au avut consultări intense atât în plan bilateral, cât şi multilateral în vederea identificării unor poziţii de consens pe documente de importanţă majoră precum Declaraţia Finală a Consiliului Ministerial, Declaraţiile Consiliului Ministerial cu privire la problematica conflictelor nesoluţionate din Moldova, Georgia şi Nagorno-Karabah. Delegaţia Republicii Moldova poarta negocieri cu statele interesate pe problematica procesului de soluţionare a conflictului transnistrean care urmează sa fie reflectată în Declaraţia respectivă a Consiliului Ministerial. De asemenea, în acest cadru, au loc consultări între statele părţi la Tratatul FACE cu scopul depăşirii impasului creat de decizia Federaţiei Ruse de a suspenda participarea la acest important instrument internaţional în domeniul controlului armamentelor convenţionale. Statele membre ale Alianţei Nord Atlantice au chemat, în acest context, Federaţia Rusa să răspundă de o maniera constructivă şi responsabilă la propunerile înaintate de către aliaţi care sunt de natură să conducă la prezervarea regimului armelor convenţionale în Europa, îndeplinirea angajamentelor de la Istanbul şi punerea în vigoare a Tratatului FACE Adaptat.


Serviciul de presă al MAEIE

PS Sunt convins că nici de această dată nu se va reuşi adoptarea Declaraţiei finale, aşa cum se întâmplă în ultimii 3-4 ani. Motivul este problema spinoasă a retragerii militare ruse din Transnistria. Ne aşteptăm că vor apărea doar declaraţii diferitor state ori grupuri de state prin care Rusia va fi chemată să-şi retragă prezenţa militară din R. Moldova.Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Vladimir Putin este mai popular la moldoveni decât Vladimir Voronin

Rusia poate să câştige orice război împotriva R. Moldova fără să consume vreun glonte. Pentru aceasta ei au o armă mai eficientă - mass media. Acest lucru este demonstrat de rezultatele sondajelor de opinie publică, care demonstrează că opinia publică în Moldova este creată, în mare parte, de canalele ruseşti de televiziune care emit pe teritoriul nostru. Barometrul de Opinie Publică prezentat miercuri a scos la iveală un lucru aparent ciudat. Moldovenii au mult mai mare încredere în preşedintele Rusiei, Vladimir Putin decât în preşedintele propriei ţări, în pofida faptului că Rusia ne-a creat şi ne mai crează multe probleme. Astfel, potrivit sondajului, încrederea moldovenilor în Putin este de aproape 65%, în timp ce încrederea în Voronin este de 46%, la egalitate cu încrederea moldovenilor faţă de preşedintele României Traian Băsescu.
Datorită propagandei imense anti-NATO dusă în ultimul timp de posturile ruseşti de televiziune, în R. Moldova s-a dublat numărul celor care se pronunţă împotriva aderării ţării noastre la NATO. Concluzia este una îngrijorătoare. Securitatea R. Moldova este în pericol datorită insecurităţii informaţionale.

PS Preluarea materialului poate fi făcută doar cu acordul autorului


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

PCRM are cea mai scăzută popularitate de la 2001 încoace

PCRM a ajuns o cea mai joacă cotă de popularitate de la alegerile parlamentare din 2001. Potrivit rezultatelor ultimului Barometru de Opinie Publică, realizat la comanda IPP în noiembrie şi prezentant miercuri, dacă duminica viitoare s-ar desfăşura alegeri parlamentare, pentru PCRM ar fi votat 45,4% din cei care şiau anunţat o opţiune (circa 57% din eşantion), cu 2,6% mai puţin decât în luna mai 2007 şi cu 27,6% mai puţin decât în martie 2002, când cifra respectivă era maximă în ultimii 7 ani. De exemplu, în februarie 2005, înaintea alegerilor parlamentare din acel an, pentru PCRM declarau că vor vota 63%. La scrutinul din 6 martie 2005 partidul de guvernământ a acumulat 45,98% din voturi. Trendul negativ al PCRM a fost reluat, după o scurtă perioadă de după alegerile parlamentare din 2005, în noiembrie 2006, probabil datorită embargoului impus de Rusia produselor moldoveneşti. Dacă în aprilie 2006 indenţia de vot pentru PCRM era de 67%, atunci în noiembrie pentru această formaţiune erau gata să voteze 50%, iar în mari 2007 - 48%.
Din totalul eşantionului, pentru PCRM au anunţat că vor vota, potrivit ultimului sondaj, 25,3%, cu aproximativ 2% mai puţin decât jumătate de an în urmă. De remarcat că la alegerile locale generale din iunie curent PCRM a acumulat aproape 30%. Cota indecişilor la acest moment este de aproximativ o treime. Sondajele de până acum au demonstrat că marea majoritate a indecişilor la alegeri îşi dau votul pentru partidele de opoziţie şi doar o mică parte pentru PCRM. Ţinând cont de acest factor, dar şi de alţii pe care îi voi menţiona în continuare, inclusiv trendul negativ al formaţiunii de guvernământ (care scade în sondaje cu circa 2-4% la fiecare jumătate de an), putem presupune că la viitoarele alegeri parlamentare pentru PCRM vor vota între 27 şi 30% (în cazul în care pragul electoral se va mări până la 7%, putem presupune că PCRM ar putea să aibă, datorită resturilor electorale, cel mult 45% din mandatele în parlament, deci, insuficient ca să formeze guvernul de sine stătător).
Încrederea în partidul de guvernământ, deşi este practic aceiaşi ca şi acum jumătate de an (35,5% în mai 2007 şi 35,9% acum), totuşi este cea mai slabă în ultimii doi ani. Sunt în scădere şi încrederile faţă de Guvern şi preşedinţie, care, de asemenea, au ajuns la cote minime în ultimii 5 ani. Acum Guvernul se buvură de încrederea a 32%, cu 4% mai puţine decât în mai 2007 şi cu 17% mai puţin decât în februarie 2005, când a atins cota maximă. Încrederea faţă de preşedintele ţării a scăzut dramatic, de la 47,2% acum jumătate de an la 32,4% în noiembrie 2007. De exemplu, în martie 2002 încrederea faţă de preşedintele ţării era de 65%.
De mai mult de două ori a crescut numărul celor care afirmă că viaţa lor în acest an este "puţin mai proastă" decât acum un an. Dacă în mai 2007 astfel credeau 10,7%, acum (probabil datorită efectelor embargoului rusesc şi, în special, a secetei) în aşa mod cred 28,2%.
Dacă tendinţa PCRM de scădere este clară, atunci în ce priveşte creşterea unei noi forţe de opoziţie care s-o înclocuiască la guvernare putem spune că lipseşte. În sondaje a apărut doar PL, dar cu un rezultat destul de modest, care doar poate să-i dea speranţa că va trece în parlament în 2009. Încrederea şi intenţia de vot pentru partidele de opoziţie este destul de mică, la distanţă considerabilă de formaţiunea de guvernământ. Directorul IPP Arcadie Barbăroşie a declarat, la prezentarea sondajului, că centrul politic este practic gol, pe stânga dominând PCRM, iar pe dreapta PPCD cu un electorat, relativ stabil.
Întrebarea e dacă PCRM va acumula între 25 şi 30% la viitoarele alegeri, pentru cine va vota circa 70-75% din alegători? La moment avem înregistrate circa 30 de partide. Unele fuzionează, altele sunt în proces de apariţie.

PS Preluarea materialului poate fi făcută doar cu acordul autorului

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

miercuri, 28 noiembrie 2007

Cifră record a moldovenilor care doresc în UE - 76,2%

Preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin rămîne personalitatea politică cu cea mai mare încredere, arată rezultatele Barometrului de Opinie Publică realizat la comanda Institutului de Politici Publice în noiembrie 2007 şi prezentat astăzi. În şeful statului au încredere 46% din populaţia ţării, el fiind urmat de către premierul Vasile Tarlev cu 39,5%. Pe locul trei se situează primarul de Chişinău, Dorin Chirtoacă cu 29%, urmat de spicherul Marian Lupu cu aproape 28%. Al cincilea clasat este liderul AMN, Serafim Urechean (aproape 20%), după care sînt Dumitru Braghiş şi Eugenia Ostapciuc (cu circa 12%).
Biserica şi mass-media – instituţiile cu cea mai mare încredere
La capitolul „încredere în instituţii”, tradiţional pe primul loc este Biserica cu 80%, urmată de mass-media cu 59%. Pe locurile trei şi patru sînt primăria (55,2%) şi preşedintele ţării (39,3%). La fel tradiţional, instituţiile cu cea mai proastă încredere sînt partidele politice – 15%, sindicatele şi justiţia cu cîte 24%.
La întrebarea „credeţi că în prezent, în R. Moldova, există cel puţin un partid sau formaţiune politică ce reprezintă interesele Dvs.?”, 36,6 la sută au răspuns „Da”. Dintre aceştia, 55,7% afirmă că PCRM este formaţiunea care le reprezintă interesele, 9,8% au spus că e AMN, 6,6% - PL, cîte 5,5% - PD şi PPCD. 26,5% din respondenţi cred că PCRM este formaţiunea care poate îmbunătăţi situaţia din ţară, 6,9% susţin că AMN este acel partid, iar 3,9% - PL.
Partidul de guvernămînt se bucură şi de cea mai mare credibilitate. Astfel, în PCRM au încredere 36% din populaţia ţării. AMN este următoarea formaţiune în topul încrederii, cu 17%, urmată de PL – aproape 13%, PD – aproape 12%.
Dacă duminica viitoare s-ar fi organizat alegeri parlamentare, 25,3% şi-a da votul pentru PCRM, 8,3% pentru AMN, 3,9% pentru PSL, 3,7% pentru PPCD, cîte 3,5% pentru PD şi PL. Nu ar vota 7,4%, iar 31,6% nu s-au decis. Din totalul celor care şi-au exprimat o opţiune (57,6% din eşantion), 45,4% ar vota cu PCRM, 15% cu AMN, 7% cu PSL, 6,7% pentru PPCD, cîte 6,3% pentru PD şi PL.
Direcţie greşită
Majoritatea celor chestionaţi (56,2%) cred că în ţara noastră lucrurile merg „într-o direcţie greşită”, în timp ce 31,5% afirmă că lucrurile merg „într-o direcţie bună”. Cîte o treime din populaţia ţării „nu prea este mulţumită” ori este „nici mulţumită, nici nemulţumită” de situaţia economică actuală din R. Moldova. 10,3% este „destul de mulţumită”, iar 19% se declară „deloc mulţumită”. Fiecare al doilea cetăţean al R. Moldova susţine că viaţa lui în acest an este „aproximativ la fel” ca şi în anul precedent. Cîte aproximativ 21% cred că în acest an viaţa lor este „mai bună” sau „ceva mai proastă” decît în 2006.
Îngrijorările moldovenilor – preţurile, sărăcia, viitorul copiilor
Cetăţenii noştri sînt îngrijoraţi cel mai mult de sărăcie (32%), preţuri (25,3%) şi viitorul copiilor (13,6%). Printre îngrijorările moldovenilor mai figurează „boala”, „criminalitatea, infracţiunile”, „lipsa încălzirii în perioada rece” şi „foametea”.
Numărul eurooptimiştilor este în creştere
Cifra susţinătorilor aderării R. Moldova la UE a atins cifra record de 76,2%. Atîţea cetăţeni ar fi votat pentru aderarea ţării noastre la UE dacă duminica viitoare s-ar fi organizat un referendum pe marginea acestei chestiuni. Împotrivă s-ar fi pronunţat doar 8,2%. Cei mai mulţi, 29,5% din populaţia ţării, cred că RM va adera la UE „în viitorii 10 ani”. 17,7% cred că această perioadă este de două ori mai scurtă – de 4-5 ani. 13,7% cred că ţara noastră va adera la UE „în viitorii 20-25 de ani”.
A crescut numărul susţinătorilor neutralităţii ţării
Dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind aderarea R. Moldova la NATO, 23,4% ar vota „pentru”, în timp ce 41% ar vota „contra”. Numărul celor care se împotrivesc aderării la NATO este în creştere de aproape 20%. Marea majoritate a populaţiei, 61,7% este de părere că neutralitatea este „cea mai bună soluţie pentru asigurarea securităţii ţării noastre”, în timp ce 20% cred că aderarea la NATO ar fi mai adecvată în acest sens.
Sondajul a fost efectuat de către companiile Imas-Inc şi CBS-AXA, la comanda IPP, pe un eşantion de 1415 persoane în 86 de localităţi ale ţării, în perioada 29 octombrie – 5 noiembrie. Marja de eroare este de + - 2,6%.

Puteţi vedea aici rezultatele Barometrului social-politic din octombrie, realizat de IMAS-INC.

PS Joi voi analiza tendinţele care sunt interesante

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Rezultatele ultimului Barometru de Opinie Publică

În mai puţin de o oră va fi prezentat ultimul Barometru de Opinie Publică, care se anunţă a fi unul foarte interesant. După prezentare voi da rezultatele acestuia. Sondajul a fost realizat la comanda IPP de către IMAS-Inc şi CBS-AXA.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Autorul dicţionarului moldo-român îşi crează un partid "patriotic"

Autorul cunoscutului dicţionar moldo-român, Vasile Stati, îşi crează un nou partid politic, care se va numi "Patrioţii Moldovei". Preşedintele viitorului partid "patriotic" va fi un oarecare Harbuz (în română, potrivit dicţionarului lui Stati, "pepene verde"). Astăzi vor ţine o conferinţă de presă de la care voi reveni în scurt timp cu detalii.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Proiectul lui Filat este "un Frankeiştein politic"

Proiectul de creare a Partidului Liberal Democrat este "un Frankeiştein politic", a declarat vicepreşedintele PSL, Olga Nicolenco. Afirmaţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă ţinută astăzi de reprezentanţii PSL şi PD. Nicolenco s-a arătat sceptică de faptul că "poţi să construieşti ceva pe ruinele altora".

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

PD şi PSL fuzionează

Partidul Democrat şi Partidul Social-Liberal au decis să fuzioneze, în baza juridică a PD-ului. Despre aceasta au anunţat liderii acestor formaţiuni într-o conferinţă de presă ţinută astăzi. Noua formaţiune, a cărei denumire deocamdată este ţinută în taină, va fi una centristă, o simbioză a social-democraţilor din PD şi social-liberalilor din PSL.
Decizia de fuzionare a fost aprobată de Consiliul Politic al PD şi Biroul Permanent al PSL. Pe 15 decembrie se vor reuni consiliile naţionale ale celor două formaţiouni în vederea pregătirii Congresului de fuziune şi discutării principiilor tehnice ale acestei absorbţii.
Noua formaţiune se pronunţă "pentru integrarea plenară a R. Moldova în structurile europene". Deşi PSL-ul a fost printre cei mai înflăcăraţi promotori ai ideilor euroatlantice şi aderării RM la NATO, în timp ce PD se pronunţă pentru păstrarea neutralităţii, deocamdată această chestiune nu a fost decisă, urmând să se mai discute.
Viitorul partid consolidat "va pleda pentru promovarea unor politici de integrare reală în societatea moldovenească a reprezentanţilor minorităţilor etnice şi lingvistice, pentru ajustarea administraţiei publice la normele şi standardele europene".
În plan economic, formaţiunea se va pronunţa pentru reducerea impozitelor pe venit pentru salariaţi şi pentru introducerea unui impozit pe luxul afişat, pentru promovarea unor politic de atragere a investiţiilor, inclusiv prin crearea unui regim fiscal pentru zonele cele mai afectate de criza economică provocată şi pentru domeniile considerate strategice pentru economia naţională dar şi pentru încheierea unor acorduri privind exportul surplusului de forţă de muncă în ţările UE, inclusiv în România. În domeniul social se prevede sporirea cheltuielilor în domeniul sănătăţii, învăţământului, culturii şi sportului, din contul diminuării substanţiale şi eficientizării cheltuielilor pentru apărare, securitate, poliţie şi întreţinerea instituţiilor administrative.
Liderul PD, Dumitru Diacov şi cel al PSL, Oleg Serebrian au evitat să se pronunţe asupra subiectului viitorului preşedinte al partidului. Nu au răspuns nici la întrebarea dacă vor candida pentru această funcţie. Din informaţiile pe care le deţin, funcţia de preşedinte al partidului consolidat va fi Dumitru Diacov, iar reprezentanţilor PSL le va reveni două funcţii de vicepreşedinte.
La conferinţa de presă, Dumitru Diacov l-a numit pe Oleg Serebrian ca fiind "un domn foarte naiv", deoarece acesta a împrumutat 80 de mii de lei pentru a le da membrilor PSL din raionul Rezina pentru campania electorală recentă, iar după alegeri, consilierii social-liberali au trecut în barca altei formaţiuni în constituire.Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

marți, 27 noiembrie 2007

UCM se destramă după modelul PD şi PNL. Procesul continuă...

Rezultatele alegerilor locale la 03.06.2007 ne-au demonstrat că partidele democratice pot prelua puterea şi îşi pot realiza programele sale, orientate spre creşterea bunăstării cetăţenilor, numai dacă vor reuşi să se consolideze şi să propună alegătorilor o platformă atractivă unică şi pe înţelesul alegătorilor.

În acest context, organizaţia raională Glodeni a Uniunii Centriste din Moldova a salutat semnarea la 7 iulie 2007 a Declaraţiei comune şi a acordului de colaborare între Partidul Democraţiei Sociale, Partidul Social Democrat din Moldova şi Uniunea Centristă din Moldova, pledînd pentru unificarea partidelor de orientare social-democrată şi constituirea unui pol atractiv pentru alegători. Suntem convinşi că decizia în cauză a partidelor noastre este una, ce corespunde doleanţelor majorităţii alegătorilor şi este un act de maturitate politică. Totodată, am susţinut că, în procesul de fuzionare, în capul mesei trebuie plasate interesele ţării în întregime şi ale cetăţenilor, şi nu interesele personale.

Consiliul raional Glodeni al UCM, întrunit în şedinţa din 20 noiembrie 2007, îşi exprimă dezacordul cu declaraţiile preşedintelui Uniunii Centriste din Moldova privind ieşirea UCM din procesul de unificare şi consideră neîntemeiate „argumentele” pentru neparticiparea UCM la acest proces. Rămînem pe poziţia fermă privind necesitatea consolidării segmentului social democrat din Republica Moldova, fapt ce ne va permite o mai bună promovare a valorilor social democratice şi o mai bună prezentare în structurile puterii de Stat.

Fiind în dezacord cu decizia Consiliului Republican din 17 noiembrie, ca fiind una impusă de cîţiva lideri ai UCM, declarăm retragerea noastră din cadrul UCM şi aderarea la procesul de fuziune cu Partidul Democraţiei Sociale şi Partidul Social Democrat din Moldova.

26 noiembrie 2007


Preşedintele filialei UCM Glodeni Ion MovilăExpuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Başcanul Găgăuziei cere Moscovei să deschidă secţii de votare pentru alegerile parlamentare ruse pe teritoriul UTAG. Tiraspolul le-a deschis deja...

După ce recent a anunţat intenţia Găgăuziei de a-şi deschide misiuni diplomatice în mai multe state, inclusiv Transnistria (ce fel de stat e ăsta?), acum başcanul Autonomiei, Mihail Furmuzal a solicitat Rusiei să deschidă secţii de votare pentru alegerile în Duma de stat pe teritoriul UTAG. În adresarea sa (vedeţi aici), acesta face trimitere la "solicitări din partea populaţiei". Oare să nu ştie capul (aşa se traduce "başcan"-ul) autonomiei că legislaţia R. Moldova permite deschiderea secţiilor de votare doar în sediul misiunilor diplomatice? Cred că ştie foarte bine. Atunci ce reprezintă acest mesaj al lui Furmuzal în contextul acţiunilor Tiraspolului care a deschis deja 24 de secţii de votare pentru alegerile ruse?

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Moldova în Europa - Europa în Moldova. Asta cum?

Astăzi, 27 noiembrie 2007, la Chişinău şi-a început lucrările Conferinţa internaţională „Moldova în Europa – Europa în Moldova”, la care participă mai mulţi reprezentanţi ai cercurilor politico-diplomatice internaţionale şi europene. În cadrul dezbaterilor, sunt examinate realizările obţinute de către ţara noastră în procesul de integrare europeană, precum şi perspectivele relaţiilor moldo-comunitare.

În discursul rostit la deschiderea Conferinţei, dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apreciat semnificaţia organizării unei conferinţe de acest nivel la Chişinău, accentuând că autorităţile moldoveneşti au ferma dorinţă de a avansa nivelul contractual existent cu spaţiul comunitar, ceea ce ar permite accederea Republicii Moldova la marea familie europeană. În acest context, a fost exprimată speranţa că activizarea eforturilor în jurul obiectivului de integrare europeană va permite transformarea graduală a RM într-un stat european modern cu o economie de piaţă funcţională.

Ministrul a subliniat importanţa implementării eficiente a reformelor în diverse domenii, constatând că Republica Moldova nu doreşte să multiplice problemele UE, ci doar la momentul pregătirii corespunzătoare să adere la spaţiul comunitar ca o ţară indivizibilă şi democratică.

Apreciind Planul de Acţiuni RM-UE ca o modalitate de diversificare şi aprofundare a relaţiilor cu UE, şeful diplomaţiei moldoveneşti a relevat că autorităţile moldoveneşti şi cele europene se află la finalul realizării Planului, fiind în căutarea noilor forme de avansare a cooperării bilaterale bazate pe principii de reciprocitate avantajoasă. Partea moldovenească speră că în baza realizărilor obţinute până în prezent va fi posibilă demararea discuţiilor şi, ulterior, a negocierilor asupra unui cadru juridic mai avansat al relaţiilor moldo-comunitare. Cu atât mai mult, cu cât actualele relaţii dintre RM şi UE cunosc o etapă nouă de raporturi privilegiate ce depăşesc cooperarea de ordin general. Şi lucrul cel mai important în acest sens este că de progresele obţinute vor beneficia mai întâi de toate cetăţenii ţării noastre. Cu titlu concret, oratorul a menţionat semnificaţia intrării recente în vigoare a Acordului privind facilitarea regimului de vize şi beneficierea de Preferinţele Comerciale Asimetrice, care va crea condiţii avantajoase pentru intensificarea comerţului bilateral dintre RM şi statele membre ale UE.

Dl Andrei Stratan a concluzionat că toate aceste elemente conduc la concluzia privind elaborarea unei noi strategii coerente de cooperare dintre RM şi UE, care ar permite continuarea căii demarate acum doi ani şi jumătate. Partea moldovenească doreşte un cadru progresist, stabil de cooperare şi nu unul ad hoc, care s-ar baza nu doar pe entuziasmul autorităţilor moldoveneşti, al instituţiilor europene şi al statelor UE. Moldova optează pentru diferenţierea statelor după performanţa individuală şi după obiectivele strategice individuale fixate de fiecare stat aparte, pentru respectarea principiului angajamentului comun în toate aspectele – atât de implementare, cât şi de monitorizare.

În încheiere, Ministrul a accentuat că integrarea europeană constituie obiectivul primordial al întregii societăţi moldoveneşti, nu doar al clasei politice, şi anume din această cauză ea poartă un caracter strategic ireversibil.

Serviciul de presă al MAEIE
Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Ex-şeful Misiunii OSCE în Moldova susţine că există puteri care nu doresc soluţionarea problemei transnistrene

Recent demisionatul şef al Misiunii OSCE în Moldova, Luis O'Nill a declarat că în mai multe capitale există forţe care doresc păstrarea status-quo-ului problemei transnistrene. Afirmaţia a fost făcută în cadrul emisiunii "În PROfunzime" difuzată aseară de PRO TV Chişinău. Vorbind într-o română impecabilă (deşi a venit în Moldova doar aproximativ un an şi ceva în urmă), diplomatul american a spus că de orice dată când se face un pas pozitiv spre reglementarea transnistreană, se întâmplă o nouă provocare intenţionată, respectiv înregistrându-se 2-3 sau 4 paşi înapoi. El a menţionat că există mai multe forţe care nu doresc reglementarea diferendului şi intervin de orice dată pentru a împiedica soluţionarea. Luis O'Nill a evitat să spună care sunt aceste forţe, dar a dat de înţeles că ele sunt şi la Chişinău, şi la Tiraspol, şi la Moscova, dar şi în alte capitale.

Părerea mea e că la Chişinău tuturor forţelor politice le este convinabil păstrarea conflictului în forma sa îngheţată. În cadrul sondajului de pe acest site vă chem să vă pronunţaţi asupra "forţelor" interesate în menţinerea status-quo-ului.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

luni, 26 noiembrie 2007

Va fi lansată Fundaţia moldo-lituaniană "Centrul de Studii a Integrării Europene"

Pe 28 noiembrie va fi lansată oficială Fundaţia Moldo-Lituaniană “Centrul de Studii a Integrarii Europne”. La eveniment va participa Sub-secretarul afacerilor externe al Lituaniei Zygimantas Pavilionis. În aceiaşi zi va fi organizat şi Seminarul “Integrarea în UE: aspiraţiile Moldovei şi experienţa Lituaniei”. Director executiv al Fundaţiei este Eugen Revenco.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Partidul dominant din regiunea transnistreană a semnat un Acord de colaborare cu partidul dominant din Rusia

Formaţiunile "Obnovlenie" (care domină Sovietul Suprem de la Tiraspol) şi "Edinaia Rossia" (care domină Duma de Stat a Federaţiei Ruse) au semnat, astăzi, un acord de colaborare interpartinică. Semnătura sub acest document şi-au pus-o spicherul "reformator" de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk şi preşedintele Comitetului Dumei ruse pentru Politică Externă, Konstantin Kosaciov. "Obnovlenie", care este forţa politică a grupării Sheriff, a mai semnat şi anul trecut un acord similar cu ER. De menţionat că anul trecut şi Alianţa Moldova Noastră a semnat un acord de colaborare cu partidul de guvernământ din Rusia.
Cred că Moscova a făcut alegerea viitorului cap al regiunii separatiste din estul Moldove. Numele acestuia este Evghenii Şevciuk.
Un apropo. Nora actualului lider rebel, Igor Smirnov, Marina, care este candidat în Duma de Stat pe listele partidului "Spravedlivaia Rossia", ar putea să fie scoasă din cursa electorală pe motiv că deţine şi cetăţenia moldovenească, iar în Rusia este interzisă cetăţenia dublă.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

La masă cu noul şef al SIE român

Preşedintele României Traian Băsescu l-a propus, astăzi, pe fostul ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, pentru funcţia de şef al Serviciului de Informaţii Externe (mai multe citiţi aici). Candidatura acestuia va fi acceptată, fapt despre care au anunţat deja reprezentanţii PD, PNL, PLD şi UDMR (vedeţi aici).
Cu circa doi ani în urmă am stat la masă cu cel care va fi şeful spionajului (sau cum se mai numeşte el) românesc şi, preţ de circa 10 minute, am discutat nişte chestiuni de actualitate (la acel moment, prietenii ştiu de ce). Mai era în postura de şef al diplomaţiei de la Bucureşti. Am mai avut parte, tot atunci, de o lecţie ţinută de către acesta. Nu mi-a plăcut faptul că a evitat conştient momentul cedării Basarabiei de către România în 1940. Deşi a vorbit în detaliu despre alte evenimente istorice mai puţin importante.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Ambasada Turciei a reacţionat în apărarea moldovenilor

Ambasada Republicii Turcia la Chişinău a remis următoarea declaraţie:

„Doresc să exprim profundul meu regret pentru articolul din revista „TEMPO”. Am informat în mod oficial autorităţile turce despre excesul de informaţie eronată şi imagine distorsionată a societăţii moldovene din acest articol, pentru a fi luate măsurile necesare. Personal, respect dreptul la libertatea de expresie, dar sunt ferm convinsă că nimeni n-are dreptul să abuzeze de acest drept până în măsura de a ofensa un popor. Cred că autoarea articolului defavorizează profesia de jurnalist, generalizând în bază de impresii false.

Societatea turcă manifestă sentimente cordiale faţă de cetăţenii moldoveni care lucrează în Turcia. Noi nu împărtăşim aceste declaraţii eronate care sunt cu adevărat respingătoare. Noi preţuim foarte mult relaţiile prietenoase care leagă popoarele şi guvernele noastre. Aceasta ne face încrezători că acest incident neplăcut nu va afecta în nici un fel bunele noastre relaţii”.

E. S. Dna Fatma

Fýrat TOPÇUOĐLU,

Ambasador al Republicii

Turcia în R. Moldova


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

La Tiraspol va fi deschis un Centru de informare europeană. Director ar putea fi un apropiat al MGB-ului

La finele săptămânii trecute s-a anunţat (citiţi aici) că până la sfârşitul anului curent, la Tiraspol se va deschide primul Centru de informare europeană din regiunea transnistreană a R. Moldova. Supriza e că cel care se ocupă de înregistrarea Centrului, ca ONG, şi care ar putea fi directorul acestuia este un tânăr, relativ cunoscut, care a lucrat la Camera de Comerţ şi Industrie a Transnistriei şi este suspectat că ar colabora activ cu MGB-ul. Numele acestuia este Valentin Ostanin, pe care îl cunosc personal şi mai ştiu cu câtă înverşunare apără "interesele rmn". Băiatul ăsta (anul naşterii 1980) se lăuda că a călătorit în peste 80 de ţări, ca reprezentant al CCI de la Tiraspol şi că are "8 paşapoarte". I-am văzut doar paşaportul albastru, de cetăţean al R. Moldova. Vorbeşte foarte bine româna şi engleza, deşi este rus de naţionalitate. Se pare că MGB-ul a dorit să o ia înaintea altor persoane cu iniţiativă şi va controla activitatea Centrului de informare europeană. Pentru ca să nu se "trezească" cu europenizarea Transnistriei.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

vineri, 23 noiembrie 2007

Traian Băsescu: românii de pe ambele maluri ale Prutului nu vor mai fi mult timp dispărţiţi

Liderul de la Cotroceni, Traian Băsescu, a declarat că românii "de o parte şi de alta a Prutului nu vor mai fi mult timp despărţiţi, putându-se regăsi în cadrul Uniunii Europene, iar până atunci obligaţia României este să accentueze acordarea de vize către cetăţenii moldoveni". Declaraţia, citată de Mediafax, a fost făcută astăzi, la Galaţi, unde şeful statului român se afla într-o vizită.

La întâlnirea pe care a avut-o vineri la Universitatea "Dunărea de Jos" cu studenţii şi personalul didactic, Băsescu a fost întrebat de o studentă din Republica Moldova cum vede relaţia dintre românii din România şi românii din Republica Moldova. Şeful statului român a răspuns că nimeni nu poate despărţi la nesfârşit un popor.

"După ce Moldova intră în Uniunea Europeană, totul rămâne doar o frontieră desenată şi Ribentropp, Molotov or să se întoarcă în mormânt de necaz că nu mai e frontiera trasată de ei. Deci, Moldova în Uniunea Europeană, iar până atunci obligaţia noastră este să accelerăm procesul de acordare a cetăţeniei române pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc acest lucru, mai ales pentru tineri. S-a făcut o modificare care simplifică lucurile, dar se va mai face una, mai consistentă", a adăugat Traian Băsescu.

Şeful statului român a mai spus că trebuie făcute toate demersurile pentru a sprijini intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

"Noi suntem un popor împărţit în două! Niciodată şi nimeni n-a reuşit să despartă definitiv un popor. Mai devreme, mai pe termen mediu, tot vom fi împreună, măcar că vom fi în interiorul Uniunii Europene. Poporul român nu poate rămâne fragmentat şi soluţia politică cea mai directă pe care eu ca politician o văd este să facem toate eforturile ca Republica Moldova să rămână într-un proces de avansare către integrarea în Uniunea Europeană", a mai spus Băsescu.Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

În Tiraspol serviciile comunale se vor scumpi cu până la 80%

În 2008, serviciile comunale în oraşul Tiraspol se vor scumpi cu 30-80%. Citiţi mai multe aici. Fără filantropia Rusiei, tiraspolenii se trezesc în realitatea capitalistă, când "bălaia a înţercat". Tot se lăudau mereu că la ei serviciile comunale sunt cu mult mai ieftine decât în Chişinău. Cu ce se vor mai lăuda acum? Dar salariul în 2008 va fi conservat la nivelul celui din 2006. Aşa prevede proiectul bugetului regiunii pentru anul viitor. Până în luna septembrie curent inflaţia în regiune deja depăşise 21%. Independenţa costă. Chiar dacă nu este recunoscută.Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Rusia scuipă din nou în suveranitatea Chişinăului. Moldovenii deocamdată tac

Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse a decis să deschidă 24 de secţii de votare pe teritoriul R. Moldova, pentru alegerile în Duma de Stat, preconizate pentru 2 decembrie. Chiar dacă Ministerul de Externe al R. Moldova a declarat anterior că deschiderea secţiilor de votare în stânga Nistrului va fi apreciată drept amestec al Rusiei în treburile interne ale ţării noastre, Moscova a închis ochii la avertizările Chişinăului. Din cele 24 de secţii de votare, doar două vor fi deschise, legal, la Chişinău, celelalte în regiunea separatistă din estul R. Moldova. Despre aceasta a anunţat (citiţi aici) reprezentantul CEC-ului rus, Vasilii Volkov.
Este interesat că acest Volkov încă la 15 noiembrie, într-un interviu acordat unei publicaţii ruse (vedeţi aici), a anunţat că Rusia va deschide secţii de votare în cadrul unităţilor militare ruse din regiunea transnistreană, fapt care, potrivit acestuia, nu ar fi interzis de legislaţia R. Moldova. Decizia CEC-ului Federaţiei Ruse a fost anunţată, în presă, la 22 noiembrie, însă MAEIE-ul nostru nici nu ştie despre ea (au aflat de la ziariştii de la Chişinău). Aşteptăm reacţia MAEIE.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Ucraina a rămas fără guvern

Ucraina a rămas, de astăzi, fără Guvern. Premierul (deja ex-), Viktor Ianukovici, la prima şedinţă a noului Parlament, desfăşurată astăzi la Kiev, a demisionat, ceea ce presupune că întreg Cabinetul său de Miniştri demisionează. Mai multe citiţi aici.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Congresul PPCD din 25 noiembrie va conserva situaţia actuală. Cu anumite excepţii...

La 25 noiembrie va fi organizat, la Palatul Naţional, Congresul ordinar al Partidului Popular Creştin Democrat. Din informaţiile existente până la moment, reuniunea creştin-democraţilor "va întâri" situaţia existentă în această formaţiune pentru viitorii 4 ani. În calitate de preşedinte al PPCD va fi reales unicul candidat pentru această funcţie, Iurie Roşca, care stă la cârma creşti-democraţilor de vreo duzină de ani. În calitate de vicepreşedinţi vor fi realeşi Vlad Cubreacov şi Ştefan Secăreanu, astfel că "top 3" va rămâne intact până în 2011.
La Congres vor fi operate nişte modificări în Statutul PPCD, precum şi în programul formaţiunii, dar care nu vor schimba esenţa.
La reuniune vor participa şi invitaţi de la Partidul Popular European, Partidul Democrat din România etc. Concert nu o să fie! Intrarea este pe invitaţii, dacă nu sunteţi delegat ori dacă nu aveţi legitimaţie de jurnalist.


UPDATE 11.10

La Congres se va mai discuta şi o strategie preelectorală dar şi electorală, pentru 2009, care a fost elaborată cu ajutorul cunoscutului specialist în comunicare politică, americanul Bruce Jackson, cunoscut ca "eminenţă cenuşie" a revoluţiilor colorate din Ucraina şi Georgia. Le va ajuta aceasta creştin-democraţilor să treacă pragul electoral, eventual majorat?

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

joi, 22 noiembrie 2007

Un fost ambasador în Moldova a fost numit viceministru de Externe al Ucrainei

Ivan Gnitişen, fost Ambasador al Ucrainei în R. Moldova, a fost numit viceministru de Externe al Ucrainei. Detalii citiţi aici.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

În UE se crează un grup de state prietene ţărilor din GUAM

La 23 noiembrie, la Riga, se va desfăşura o reuniune care va încerca să pună bazele creării unui grup de state UE prietene ţărilor din GUAM. Mai multe citiţi aici. E un gest foarte bun venit din partea prietenilor noştri baltici.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Moldova a preluat preşedenţia CEFTA

În cadrul reuniunii prim-miniştrilor din ţările membre CEFTA 2006, ce a avut loc la 21 noiembrie la Skopje (Macedonia) Moldova a preluat preşedinţia CEFTA (Acordul de comerţ liber al Europei Centrale), pe care o va deţine pe parcursul anului 2008.

Delegaţia Moldovei a fost condusă de Zinaida Greceanîi, Prim-viceprim-ministru, care a menţionat că „implementarea deplină a acordului CEFTA 2006 creează premise clare de promovare a schimburilor comerciale în regiune, atragerea investiţiilor şi consolidarea proceselor de integrare europeană”.

În calitate de preşedinte a CEFTA, Moldova va organiza mai multe reuniuni pe subiecte specifice ce ţin de armonizarea legislaţiei în domeniul administrării vamale, regulilor de origine, standardizării, eliminării barierelor inutile în calea comerţului, etc.

Zinaida Grecianîi a afirmat că Moldova dispune de experienţă şi capacităţi suficiente pentru continuarea, pe parcursul preşedinţiei CEFTA, a procesului de liberalizare a comerţului, dezvoltarea cadrului legal multilateral în domeniile de importanţă strategică. „Suntem ferm convinşi că Agenda de dezvoltare 2008 va contribui la fortificarea reformelor economice, creşterea schimburilor comerciale dintre ţări, atragerea investiţiilor în regiune, precum şi stabilirea unor relaţii durabile dintre comunităţile oamenilor de afaceri”, a subliniat Prim-vicepremierul moldovean.

În cadrul summit-ului, s-a mai adoptat Declaraţia prim-miniştrilor, care stabileşte liniile directorii de colaborare ulterioară în regiune şi implementare deplină a acordului CEFTA.

Acordul CEFTA 2006 a fost semnat de ţările regiunii balcanice la Bucureşti, la 19 decembrie 2006 şi intră deplin în vigoare la 22 noiembrie 2007 după finalizarea proceselor interne de ratificare din partea Bosniei şi Herţegovinei şi Serbiei.

În cadrul reuniunii, Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere bilaterală cu Nikola Gruevski, Prim-ministru al Republicii Macedonia. Părţile au reiterat necesitatea intensificării schimburilor comerciale şi colaborării în cadrul iniţiativelor regionale, precum şi în procesul de integrare europeană.

Serviciul de presă al Guvernului

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Aberaţiile unei turcoaice frustrate. Să ne amintim de Ştefan cel Mare... UPDATE 13.45

Astăzi voi posta un comentariu-reacţie la materialul scris de o turcoaică în revista Tempo, în care moldovenii au fost numiţi "păduchioşi, râioşi şi sărăntoci, toate moldovencile sunt prostituate", iar ţara noastră s-ar fi ţinut doar "pe banii câştigaţi de fete". Replica va fi în unison cu bătăia pe care o mâncau turcii de la oastea lui Ştefan cel Mare, doar că eu voi utiliza mijloace paşnice.


UPDATE 13.45

Moldovenii sunt un popor fără demnitate. Şi modul în care ne comportăm faţă de materialul apărut în revista turcă în care sunteţi făcuţi în fel şi chip demonstrează acest lucru. Dacă un material de acesta apărea, de exemplu, în Franţa şi algerienii erau numiţi "păduchioşi", atunci în aceiaşi zi străzile oraşelor din Algeria erau pline de oameni, care ar fi dat foc drapelului francez, ar fi atacat cu ouă ambasada franceză şi ar fi scandat diferite lozinci anti-franceze. Acelaşi lucru s-ar fi întâmplat dacă în Marea Britanie ar fi apărut un material în care ruşii ar fi fost numiţi "râioşi". Ambasadele ar fi reacţionat cu note de protest, ministerele de Externe ar fi cerut guvernelor statelor din statele unde au apărut aceste materiale să-şi ceară scuze, politicienii ar fi sărit în apărarea demnităţii poporului (pentru că se vorbeşte la general şi nu de cazuri particulare, astfel că se crează stereotipuri despre ţara, despre poporul nostru, la fel cum se întâmplă acum în Italia cu românii). Dar la noi ce se întâmplă? Presa tace, reproducând doar esenţa materialului, iar pe mai multe forumuri moldovenii noştri ...tot pe moldoveni îi acuză.
Susţin libertatea cuvântului, dar sunt împotriva unor calificări de genul ăsta, care te pecetluieşte pentru mult timp. Cred că autoarea a făcut-o intenţionat, fiind frustrată de faptul că fetele moldovence sunt mai frumoase decât turcoaicele şi că bărbaţii din Turcia vin în Moldova pentru fetele noastre frumoase şi bune gospodine (chiar dacă nu salut anumite comportamente ale concetăţencelor noastre).
Fără a închide ochii faţă de problemele existente, trebuie să ţinem şi ochii deschişi atunci când se spun falsuri despre noi. Şi falsuri care ne afectează. Oare toţi care circulă cu troleibuzul sunt plini de râie şi păduchi? Cu toţii au călătorit, cel puţin o dată, în acest mijloc de transport. Câţi oameni cu râie şi păduchi aţi văzut? Atunci de ce o turcoaică frustrată să spună că în troleibuzele moldoveneşti mişună păduchii şi toţi sunt plini de râie? Oare în Turcia sau în oricare altă ţară, nu sunt oameni cu râie sau păduchi? Cineva scria pe un forum că în Turcia este criză de apă, iar în Moldova parcă, Slavă Domnului, stăm binişor la acest capitol. Deci, nu se ştie unde sunt mai mulţi păduchioşi şi râioşi.
Citind fanteziile şi aberaţiile turcoaicei în cauză se crează impresia că în Moldova toate fetele au un comportament uşor şi că aşteaptă turcii să ne viziteze şi să le fure ca pe timpul Imperiului Otoman. Iar toate casele construite în Moldova sunt ridicate pe banii fetelor care lucrează peste hotare. De parcă în Turcia sau în oricare altă ţară nu ar exista fete de stadă şi dacă nu Turcia şi alte state ar fi destinaţii preferate pentru multe prostituate. Ori de parcă din Turcia nu au plecat în Europa oameni la muncă, inclusiv turcoaice. Sunt pline Germania, Franţa, Suedie, Belgia etc. de turci. Aşă că înţelepciunea populară (nu ştiu dacă turcii au o astfel de înţelepciune populară) că mai întâi să-ţi vezi bârna din ochiul propriu decât paiul din ochiul altuia se referă la domniţia autoare.
Nu i-a plăcut acesteia cluburile de noapte din Chişinău, unde fetele noastre dansează aşa cum dansează. De parcă nu sultanii aveau haremuri, unde fetele dansau "aproape îmbrăcate" şi de parcă în Turcia acum în cluburile de noapte nu se dansează la fel.
Nici beciul de la Cricova nu i-a plăcut "pentru că are o poartă stricată şi prea multe străzi". No-coment la acest subiect.
Nu doresc să mai repet prostiile debitate de aceasta, doar voi evidenţia anumite concluzii pe care le-am tras eu. Personal nu voi mai consuma produse turceşti la numeroasele restaurante deschise prin Chişinău (şi nici peste hotare nu voi cumpăra şaurmele lor), nu voi cumpăra mărfuri Made in Turcia, voi dezinstala canalul turcesc de la televizor (chiar dacă nu-l privesc) până nu vor veni scuzele de rigoare din partea autoarei sau a conducerii revistei, ori a Guvernului (Ambasadei) Turciei, sau a comunităţii turce din R. Moldova. E timpul să ne amintim de gloria lui Ştefan cel Mare! Pentru că turcii, tot turci au rămas.


UPDATE 18.00

Mai jos prezint linck-ul copertei revistei care a publicat materialul despre Moldova. Din păcate, nu pot accesa însăşi materialul respectiv.

http://www.tempodergisi.com.tr/dergi/14888/image1.jpg.php


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Integrarea europeană a Moldovei discutată la Bruxelles

Ieri, 21 noiembrie, a început vizita de lucru de două zile la Bruxelles a dlui Valeriu Ostalep, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În prima zi a vizitei, Viceministrul a avut o serie de întrevederi cu oficiali europeni.

În cadrul întrevederilor avute la Parlamentul European, dl V. Ostalep s-a întâlnit cu dna Marianne Mikko, Co-preşedintele Comitetului de Cooperare Parlamentară RM-UE, membru al Parlamentul European. Cu această ocazie, au fost abordate mai multe subiecte actuale ale relaţiilor RM cu UE, accentuându-se necesitatea continuării cât mai intense a dialogului strategic între ţara noastră şi Uniunea Europeană. În acest context, oficialul moldovean a reiterat importanţa iniţierii discuţiilor şi, ulterior, a negocierilor asupra unui nou document juridic care ar oferi noi mecanisme pentru consolidarea reformelor interne în vederea accederii treptate a Republicii Moldova la cele patru libertăţi ale Uniunii Europene. De asemenea, au fost discutate eforturile autorităţilor moldoveneşti concentrate asupra realizării în termen a obiectivelor Planului de Acţiuni RM-UE, dna Mikko apreciind evoluţiile pozitive înregistrate în procesul de realizare a reformelor cheie şi subliniind importanţa asigurării continuităţii procesului respectiv.

Dna Marianne Mikko, de asemenea, a făcut referire la vizita sa pe care o va întreprinde la Chişinău pe data de 27 noiembrie curent pentru a participa la Conferinţa „Moldova in Europe – Europe in Moldova”, organizată de către Institutul Suedez pentru Afaceri Internaţionale şi Institutul de Politici Publice în cooperare cu Ministerul de Externe al Suediei şi MAEIE al Republicii Moldova.

În cadrul discuţiilor cu dl Joseph Daul, Preşedintele Grupului EPP din cadrul Parlamentul European (Franţa), luând în consideraţie rolul deosebit al Franţei în realizarea politicilor în cadrul UE, s-a subliniat importanţa consolidării dialogului bilateral moldo-francez atât la nivel politic, cât şi cel tehnic în vederea dezvoltării unei abordări comune de apropiere a ţării noastre de Uniunea Europeană. Diplomatul moldovean a solicitat sprijinul Franţei în procesul de realizare a obiectivelor comune, în mod special din perspectiva dialogului politic.

În a doua jumătate a zilei Viceministrul Valeriu Ostalep s-a întâlnit cu reprezentanţii Ministerului de Externe al Regatului Belgiei. În acest context, dnii Willy De Buck, Director pentru Europa de Centrală şi de Est, şi Xavier Demoulin, Director al Direcţiei Generale Coordonare şi Afaceri Europene, au reiterat importanţa continuării reformelor interne cheie în Republica Moldova pentru realizarea deplină a Planului de Acţiuni şi sprijinul Belgiei pentru consolidarea continuă a relaţiilor RM-UE.

De asemenea, dl Valeriu Ostalep a avut o întrevedere cu dna Hilde Hardeman, Şeful Unităţii pentru Moldova, Ucraina şi Belarus din cadrul Comisiei Europene. Discuţiile s-au axat, în principal, pe evoluţiile recente în vederea implementării Planului de Acţiuni şi asupra perspectivelor consolidării relaţiilor RM-UE pe parcursul anului 2008. De asemenea, s-a subliniat faptul că cele două priorităţi ale dialogului RM-UE pentru anul 2007 – intrarea în vigoare până la 1 ianuarie 2008 a Acordului privind facilitarea regimului de vize şi acordarea Preferinţelor Comerciale Autonome Republicii Moldova – sunt pe cale sigură de a fi realizate.

Serviciul de presă al MAEIE

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

miercuri, 21 noiembrie 2007

Tinerii AMN-işti propun 12 paşi pentru a ajunge în UE

Şapte din zece cetăţeni ai Republicii Moldova optează pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană – se arată în ultimele sondaje ale opiniei publice. În pofida acestui fapt, guvernarea actuală nu a întreprins până acum niciun pas concret pe calea integrării europene a ţării noastre.

La 28 noiembrie se vor împlini 13 ani de la semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Parteneriat şi Cooperare – documentul de bază care defineşte relaţiile ţării noastre cu UE. Din păcate, contextul actual al relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE nu presupune o abordare de tip „integrare europeană”, iar semnarea de acum trei ani a Planului de Acţiuni nu este altceva decât resemnare cu statutul de vecin al UE şi renunţare la ambiţia de a obţine o perspectivă clară de aderare.

Organizaţia de Tineret a Alianţei „Moldova Noastră” consideră că a venit timpul ca cetăţenii acestei ţări să afle adevărul – actuala guvernare nu face nimic pentru ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europenă. Totodată, Alianţa “Moldova Noastră” este pregătită să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea opţiunii europene, exprimată de cetăţenii Republicii Moldova.

Dacă doriţi să aflaţi care sunt măsurile şi termenele concrete ce se impun pentru integrarea europeană a ţării noastre, vă invităm să luaţi parte la acţiunea „12 paşi pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 noiembrie, începând cu ora 14:00, în scuarul Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău.Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Misiunea EUBAM vorbeşte despre afeceri ilegale cu maşini luxoase înregistrate în Transnistria

Generalul Ferenz Banfi, şef al Misiunii UE pentru asistenţă la frontieră (EUBAM), a dezvăluit nişte scheme de înregistrare ilegală în regiunea transnistreană a automobilelor de lux. Potrivit acestuia, doar în lunile ianurie-iunie 2007 în Ucraina au fost introduse circa 400 de automobile de lux înregistrate în regiunea transnistreană, unde taxa de înregistrare este mult mai mică. Mai multe citiţi aici. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu automobilele înregistrate ilegal în regiunea transnistreană şi aduse ulterior pe malul drept al Nistrului. Din acest considerent Guvernul de la Chişinău a hotărât interzicerea circulaţiei maşinilor cu numere de înregistrare transnistrene. Nu este momentul oportun, dat fiind iniţiativele recente ale preşedintelui Voronin de apropiere a celor două maluri ale Nistrului, dar odată şi odată trebuie să fie pus capăt acestei scheme frauduloase.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

marți, 20 noiembrie 2007

Fiul lui Smirnov, Oleg, face agitaţie pentru soţia sa, candidat în Duma Federaţiei Ruse

Fiul liderului separatist de la Tiraspol, Oleg Smirnov face agitaţie în regiunea transnistreană pentru soţia sa, Marina, candidat la funcţia de deputat în Duma Federaţiei Ruse din partea formaţiunii "Rusia Dreaptă" /nu de dreapta/ (Spravedlivaia Rossia). Oleg Smirnov este liderul fialialei din regiunea transnistreană a Rusiei Drepte. Afacerea de familie continuă. "Marina deputat! Transnistria - în Rusia!", este sloganul acestora. Eu aş mai adăuga "Smirnov în Siberia!"

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Partidul Comunist-Liberal din Moldova

Partidul de guvernământ este în schimbare. Comitetul Central al PCRM a adoptat, sâmbăta trecută, un nou program politic. Noul document, care urmează a fi aprobat la Congresul din martie 2008, poate fi caracterizat sub cel puţin trei aspecte, plus decizia de a păstra denumirea formaţiunii.
Mai întâi de toate, noua redacţie a PCRM (formaţiune care avea înscris în programul său politic de până la 2004 că scopul este de a restabili URSS) a criticat dur regimul sovietic din toate perioadele sale. Aceasta înseamnă că "şi-au făcut cruce" şi s-au dezis de "trecutul glorios". Până recent PCRM (o parte din această formaţiune, numită reformatoare) a criticat doar stalinismul, iar acum sub critică a nimerit întreaga perioadă sovietică.
Al doilea element care merită a fi evidenţiat este caracterul liberal al programului, la capitolul reforme economice. Din această perspectivă se poate observa o contradicţie doctrinară şi chiar ideologică între comunism şi liberalism, prima optând pentru o intervenţie majoră a statului în economie, iar cea din urmă pentru limitarea intervenţiilor statului (principiul statului "paznic de noapte" ori lasser faire). Astfel, mesajul liberal al PCRM seamănă, pe alocuri, cu politicile liberale promovate de Partidul Comunist al R. P. Chineze, chiar dacă liberalismul moldovenesc este ceva mai avansat, datorită politicilor liberale şi în domenii cum ar fi instituţiile de drept.
Cel de-al treila aspect al noii redacţii a programului PCRM sunt politicile social-umanitare pentru care pledează formaţiunea. De la leninism, idei care inspirau până acum PCRM, aceştea au trecut la socialismul-umanist de tip european (eu nu ştiu dacă în programul lor mai figurează undeva noţiunea de leninism, chiar dacă se mai închină, din inerţie, monumentului marelui revoluţionar/rebel). S-a inventat în premieră ceva de genul "proletariat iluminat" (nu sunt sigur referitor la sintagma dată, dar esenţa este aceasta), care presupune politici educaţionale, pentru creşterea nivelului de educaţie a populaţiei (este bine pentru societate, dar cred că este în dezavantajul PCRM, ţinând cont de faptul că electoratul lor, în mare parte, are un nivel de educaţie mediu ori mediu scăzut).
Dacă e să tragem o linie sub programul nou al PCRM se poate de spus că acesta este unul social-liberal, cu anumite înclinaţii spre stânga datorită internaţionalismului pronunţat de partidul de guvernământ.
Referitor la denumirea păstrată a formaţiunii, cred că din punct de vedere strategic este o decizie corectă pentru ei, cel puţin în perspectiva alegerilor parlamentare din 2009. PCRM este un brand care se vinde în continuare foarte bine. E ca şi Coca - Cola, "nocivă" cum este, dar care se vinde extrem de bine.
La acest capitol prin Chişinău circulă un banc:
Vine liderul PCRM Vladimir Voronin la Congresul formaţiunii şi anunţă despre schimbarea denumirii formaţiunii. Efectul acestor cuvinte este dezastruos şi se face resimţit peste 10 secunde. Persoanele din primele rânduri din sală au infarct.

PS Materialul nu poate fi reprodus, decât cu acceptul autorului.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Opt partide de opoziţie au semnat o Declaraţie comună. PPCD nu figurează printre semnatari

Alegerile locale generale din anul curent au demonstrat scăderea drastică a încrederii cetăţenilor în partidul de guvernământ şi politicile promovate de acesta. Majoritatea cetăţenilor ţării au optat în alegeri pentru reprezentanţii partidelor democratice, sperând că în urma realizării programelor partidelor democratice să se depăşească situaţia de criză şi sărăcie generală, în care trăiesc majoritatea cetăţenilor ţării.

Partidul de guvernământ, însă, s-a dovedit a fi incapabil de a-şi recunoaşte înfrângerea, iar reprezentanţii puterii au lansat ameninţări nu doar la adresa noilor administraţii raionale democratice, ci şi la adresa cetăţenilor, care, după unele declaraţii ale reprezentanţilor puterii centrale „vor regreta alegerea făcută”.

În acest fel, puterea centrală ignoră votul liber exprimat de cetăţeni şi, implicit, ignoră voinţa poporului ca element de bază al democraţiei şi ca valoare supremă stipulată în Constituţia ţării.

Ameninţările puterii sunt materializate imediat şi prin Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2008, care devine o bâtă de pedepsire a administraţiilor locale democratice, dar şi a cetăţenilor care şi-au exprimat, prin vot, neîncrederea faţă de putere.

Partidele semnatare califică Proiectul Bugetului de Stat 2008 drept unul discriminatoriu, care ţine cont doar de apartenenţa politică a administraţiei locale şi nu este în concordanţă cu necesităţile şi problemele reale cu care se confruntă cetăţenii. Astfel, sumele alocate raioanelor conduse de reprezentanţi ai partidului de guvernământ depăşesc cu până la zece ori sumele alocate raioanelor guvernate de democraţi. Calificăm această divizare a comunităţilor în „ai noştri” şi „ai lor” drept una extrem de periculoasă care poate dezbina societatea şi poate provoca destabilizarea societăţii.

Atragem atenţia Băncii Mondiale, Uniunii Europene, Fondului Monetar Internaţional, precum şi altor donatori că sursele bugetare şi asistenţa din exterior sunt orientate spre susţinerea partidului de guvernământ, şi nu pentru soluţionarea gravelor probleme economice şi sociale cu care se confruntă ţara.

Cerem guvernării să renunţe la o astfel de abordare şi să fie revăzut proiectul bugetului de stat, astfel încât resursele publice să fie repartizate în funcţie de necesităţile reale ale localităţilor şi ale cetăţenilor. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a face uz de posibilităţile oferite de legislaţie pentru a ne exprima dezacordul.

Partidul „Alianţa Moldova Noastră”,

Partidul Democrat din Moldova,

Partidul Democraţiei Sociale,

Partidul Social Democrat din Moldova,

Partidul Popular Republican,

Partidul Liberal,

Partidul Social Liberal,

Uniunea Centristă din Moldova


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Başcanul Găgăuziei doreşte să deschidă "misiune diplomatică în Transnistria"

Başcanul UTA "Gagauz Yeri", Mihail Furmuzal, doreşte ca autonomia pe care o guvernează să-şi deschidă "misiuni diplomatice" în mai multe state şi regiuni, inclusiv în Transnistria. Puteţi lua cunoştinţă aici cu şirul statelor unde găgăuzii vor să trimită diplomaţi. Cu bugetul lor (al autonomiei) foarte mare, ei îşi pot permite să trimită şi misiuni pe Lună, să lanseze sateliţi, dar şi să-şi construiască o Ambasadă grandioasă în stoliţa celui mai independent şi prieten stat numit "RMN". Miroase a secesionism.... Apropo, nu s-au dat cu totul uitării legăturile lui Furmuzal cu rebelii de la Tiraspol.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Opoziţia nu este pregătită pentru a prelua guvernarea în 2009, arată sondajul

Aproape jumătate din participanţii la sondajul de pe acest site (circa 47%) sunt de părere că opoziţia moldovenească nu este pregătită pentru a prelua guvernarea în 2009. Alte circa 40% cred că opoziţia este pregătită să preia guvernarea peste un an şi ceva, iar alte circa 13% nu s-au putut pronunţa.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

luni, 19 noiembrie 2007

Spicherul moldovean, Marian Lupu şi Ambasadorul român, Filip Teodorescu au pledat pentru creşterea credibilităţii reciproce

Marian LUPU, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, a avut o întrevedere de lucru cu Filip TEODORESCU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în ţara noastră.

Interlocutorii au efectuat un schimb de opinii referitor la stadiul actual al relaţiilor bilaterale moldo-române.

Părţile, de asemenea, au discutat aspecte privind deschiderea noii secţii consulare a Ambasadei României la Chişinău, acţiune care ar facilita circulaţia cetăţenilor moldoveni în spaţiul Uniunii Europene. Interlocutorii au accentuat faptul că inaugurarea unui nou edificiu consular român ar crea condiţii mai bune pentru înlesnirea obţinerii vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova şi ar atribui o dinamică pozitivă contactelor bilaterale. În context, a fost discutată şi posibilitatea ridicării vizelor de tranzit pentru România pentru cetăţenii moldoveni care deţin deja vize Schengen.

De asemenea, au fost abordate aspecte privind posibilitatea acordării de către România a asistenţei logistice pentru funcţionarea la capacitate deplină a Centrului European Informaţional inaugurat recent în Parlamentul de la Chişinău pe lângă Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare europeană. În acest sens, părţile au convenit să identifice în viitorul apropiat mecanismele de cooperare bilaterală pentru suplimentarea cu informaţii cu conţinut european a activităţii acestui Centru, pronunţându-se în context pentru intensificarea colaborării interparlamentare dintre forurile legislative de la Chişinău şi Bucureşti.

În final interlocutorii au pledat în favoarea creşterii credibilităţii reciproce în relaţiile bilaterale dintre cele două state, reiterând necesitatea dezvoltării relaţiilor moldo-române bazate pe respect reciproc, respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ambelor state.

În virtutea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova şi calităţii de stat-membru al Uniunii Europene a României, părţile au optat pentru dezvoltarea unei agende europene de discuţii bazate pe valori şi norme europene.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Chişinăul nu este o capitală europeană

Agenţia de rating şi investigaţii „Fin-Consultant RI” şi revista „Fin-Consultant” au efectuat sondajul „Chişinău este o capitală europeană sau nu?” cu scopul de a determina atitudinile şi sugestiile chişinăuienilor vizavi de imaginea capitalei Republicii Moldova, activitatea autorităţilor municipale şi priorităţile de dezvoltare a capitalei noastre.

Sondajul a fost efectuat în municipiul Chişinău, pe un eşantion de 267 de respondenţi – funcţionari publici, manageri, muncitori, profesori universitari, savanţi, businessmeni, studenţi şi chiar turişti de peste hotarele ţării, fiind utilizată metoda chestionării individuale.

Rezultatele sondajului arată că 61,1 la sută dintre cei intervievaţi nu consideră oraşul Chişinău drept o capitală europeană din următoarele considerente: serviciile publice funcţionează imperfect, aspectul arhitectural nu corespunde imaginii de capitală europeană, nivelul de viaţă şi de cultură generală a populaţiei lasă de dorit, economia urbei este slab dezvoltată, funcţionarilor nu le pasă de nevoile chişinăuienilor, abuzurile birocratice nu sînt contracarate, iar justiţia funcţionează ineficient.

30,3 la sută dintre respondenţi consideră că imaginea capitalei cel mai mult este ştirbită de nivelul insuficient de cultură al locuitorilor ei, 26,3 – de blocajele din reţeaua de transport, iar 23,7 – de atitudinea funcţionarilor publicii.

92,5 la sută dintre cei chestionaţi au menţionat calitatea proastă a serviciilor publice în municipiul Chişinău, iar fiecare al patrulea respondent este de părerea că anume acesta ar fi motivul principal al exodului populaţiei din municipiul Chişinău şi nu salariile inadecvate sau condiţiile de muncă dificile.

69,2 la sută dintre cei chestionaţi nu sînt mulţumiţi de activitatea autorităţilor municipale, 15,4 la sută consideră că în Chişinău trebuie organizate alegeri repetate şi doar 9,6 procente au menţionat că municipalitatea activează eficient.

Printre problemele prioritare, ce necesită a fi soluţionate în tendinţa de a accede la standardele de capitală europeană 32,2 la sută dintre cei chestionaţi au numit sporirea nivelului a tot ce ţine de cultură, 29,6 la sută văd prioritară îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, prin schimbarea atitudinii funcţionarilor publici faţă de contribuabili, 19,8 la sută se pronunţă pentru dezvoltarea turismului, iar 17,3 la sută pentru dezvoltarea reţelei de transport. În opinia celor chestionaţi, atractivitatea turistică a capitalei noastre poate fi dezvoltată, sporind numărul activităţilor culturale de masă şi a localurilor de divertisment, concomitent cu îmbunătăţirea culturii deservirii în hoteluri, restaurante şi alte localuri publice. De asemenea, este necesar a dezvolta teatrul şi alte arte frumoase, a promova Republica Moldova pe arena internaţională, iar alături de tipurile de transport urban existente în prezent în Chişinău, este necesar a dezvolta transportul suburban (metroul), pentru care s-au pronunţat 35,8 la sută dintre respondenţi.

Majoritatea respondenţilor consideră că evoluţia spre bine a situaţiei în municipiul Chişinău depinde, în special, de îmbunătăţirea activităţii Consiliului municipal. În scopul stimulării responsabilităţii funcţionarilor municipali 34,7 la sută dintre cei chestionaţi pledează pentru stabilirea clară a responsabilităţilor fiecărui funcţionar public, 33,1 la sută sînt pentru obligativitaea recuperării de către funcţionari a prejudiciilor cauzate de calitatea proastă a serviciilor publice, iar 24,8 la sută văd sporirea eficienţei managementului autorităţilor municipale drept soluţie pentru toate problemele capitalei.


PS Este de menţionat că nu se precizează marja de eroare şi modul în care a fost selectat eşantionul. Prin urmare, sondajul poate avea un înalt grad de eroare.

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Moldovenii vor primi vize gratuite pentru Bulgaria

Cetăţenii Republicii Moldova vor obţine vize gratis pentru călătoriile în Bulgaria şi tranzitarea ţării. Acest lucru a fost menţionat la întrevederea de astăzi a viceministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Valeriu Ostalep, cu Milen Keremedchiev, viceministru de Externe al Bulgariei, aflat la Chişinău în vizită de lucru. Decizia respectivă urmează să fie luată în cadrul unor consultări interministeriale bilaterale, preconizate să aibă loc la Sofia, în luna ianuarie 2008.

În cursul întrevederii s-a subliniat că relaţiile strînse dintre Moldova şi Bulgaria atît la nivel oficial, cît şi interuman, impun activităţi dinamice orientate spre facilitarea regimului de călătorii ale cetăţenilor. Recentul Acord privind facilitarea regimului de vize, semnat de Republica Moldova şi Uniunea Europeană, deschide perspective clare în această privinţă.

Facilitarea regimului de vize cu Bulgaria va asigura o valorificare mai amplă a potenţialului turistic al ţării şi va constitui încă un pas în realizarea obiectivului privind libera circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova în spaţiul european.


Serviciul de presă al MAEIE

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

joi, 15 noiembrie 2007

La Berlin a fost subliniată vocaţia europeană a R. Moldova

La 14 noiembrie curent, la Berlin s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Internaţionale „Politica Europeană de Vecinătate şi Republica Moldova: realizări şi perspective” organizată de Institutul Moldova din Leipzig cu susţinerea Ministerului Federal al Afacerilor Externe al RFG, Ambasadei Republicii Moldova în Germania, Academiei Europene din Berlin, Fundaţiei Friedrich Ebert şi Fundaţiei Bertelsmann.

Participanţii la Conferinţă – personalităţi notorii din mediile politice, diplomatice, academice şi ale societăţii civile din Germania, Republica Moldova şi alte state ale UE – au examinat situaţia curentă privind eforturile de integrare europeană a ţării, fiind apreciate succesele înregistrate în acest sens. Totodată, o atenţie deosebită a fost focalizată asupra diverselor aspecte şi modalităţi de impulsionare calitativ-cantitativă a dialogului Uniunii Europene cu Republica Moldova în vederea urgentării în perspectiva imediată a realizării sarcinilor, plasate în agenda europeană a ţării noastre.

Vorbitorii au subliniat vocaţia europeană a Republicii Moldova şi locul indiscutabil al ţării în noua arhitectură a continentului european. In context, un loc aparte în cadrul discuţiilor purtate i-a fost atribuit conflictului transnistrean, fiind examinate perspectivele soluţionării politice durabile a acestuia şi asigurării securităţii regionale.

Şeful delegaţiei Republicii Moldova, dl Valeriu Ostalep, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, împreună cu deputaţi ai Bundestag-ului german, în luările lor de cuvânt la închiderea Conferinţei, au reliefat rolul crescând al Germaniei în ascensiunea politicilor UE vizavi de Republica Moldova, precum şi eficienţa şi dinamismul acţiunilor întreprinse de ţara noastră în contextul integrării europene.

V. Ostalep a informat participanţii la Conferinţă despre viziunea Republicii Moldova asupra perspectivelor relaţiilor RM-UE. De asemenea, oficialul moldovean a menţionat că este important ca de pe urma intensificării relaţiilor RM-UE să poată beneficia cetăţenii ţării noastre. În acest context, el a mai adăugat că discutarea perspectivei obţinerii celor patru libertăţi este obiectivul major al diplomaţiei moldoveneşti şi a solicitat sprijinul Germaniei şi a celorlalte state membre UE.

Profitând de participarea la Conferinţa de la Berlin, Viceministrul MAEIE a purtat o serie de discuţii consistente cu înalţi oficiali germani, fiind abordate diverse aspecte ale cooperării bilaterale moldo-germane, precum şi modalităţile de intensificare a conlucrării comune în cadrul comunitar.

Serviciul de presă al MAEIE

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Petru Lucinschi vrea să revină în politica activă "prin uşa din spate". UCM a renunţat să fuzioneze cu PSD şi PDS

Ex-preşedintele R. Moldova, Petru Lucinschi, doreşte să revină în politica activă "prin uşa din spate". Despre aceasta a declarat preşedintele Uniunii Centriste din Moldova, Mihai Petrache, care, la o conferinţă de presă susţinută astăzi, a anunţat că formaţiunea sa renunţă să mai fuzioneze cu PSD şi PDS.
Petrache a motivat decizia respectivă prin "scenariul politic dezgustător" pus la cale de către colegii lui din PDS şi personal de către Petru Lucinschi. Potrivit liderului UCM, deşi erau depăşite practic toate problemele în negocierile privind fuzionarea celor trei formaţiuni, în ultimul timp anumite persoane din PDS, dar şi personal Petru Lucinschi, au încercat să convingă liderii Uniunii Centriste din teritoriu să treacă în tabăra lor ori să-l preseze pe Petrache să accepte fuzionarea. "Am rămas şocat şi descurajat de acţiunile preşedintelui Lucinschi, cu care ne cunoaştem foarte bine şi putea să mă telefoneze ca să-mi spună ce proble sunt", a spus liderul UCM, care a mai afirmat că pentru Petru Lucinschi în noul partid social-democrat este pregătită funcţia de preşedinte de onoare.
"Care e lozinca pe care am propusă unificând forţele?", se întreabă Petrache, care tot el răspunde că "este necesar de schimbat clasa politică". Dar acest lucru nu se poate de făcut, potrivit aceleiaşi surse, "prin promovarea "tinerilor de 65 de ani". Din aceste considerente UCM "nu va participa la profanarea şi discreditarea procesului de consolidare a partidelor politice", un proces susţinut de centrişti.
Arătându-se profund dezamăgit de cele întâmplate, preşedintele UCM a evidenţiat că "nu putem crea nimic viabil bazat pe minciună, intrigi şi şmecherism (aluzie la acţiujnile lui Lucinschi, declarat anterior ca Petru Şmecherilovici)".
Vicepreşedintele UCM, Gheorghe Amihalachioaie, a declarat, la rândul său, că dispun de informaţii precum că la conducerea noului poartid "ar putea veni persoane care nu sunt împlicate în procesul de negocieri privind fuzionarea". Ei au evitat, deocamdată, să dea nume concrete. În acelaşi timp, ei au subliniat că liderii unor partide, care au fost la putere, "se gândesc doar la interesele şi profit propriu şi nicidecum la probleme cetăţenilor".
În ce priveşte o posibilă fuzionare cu Partidul Democrat, condus de Dumitru Diacov, Mihai Petrache a spus că aceasta "se va întâmpla când scroafa va urca în cireş (copac)".

Bine a-ţi venit în politica moldovenească!Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Partidele de opoziţie se ceartă ca să se împace

Am urmărit aseară la PRO TV Chişinău un reportaj despre negocierile formaţiunilor de opoziţie în vederea creării unui front comun (vă recomand să vizionaţi pe site-ul PRO TV-ului acest reportaj, dacă nu a-ţi reuşit să-l vedeţi). Concluzia este următoarea. E slut la Prut.... Ei cât pe ce să se bată acolo. Nu ştia cine este mai deştept. Şi cine este purtătorul adevărului în ultimă instanţă. Până la urmă, parcă s-au mai calmat şi şi-au strâns mâinele, înţelegându-se că se vor mai întâlni pentru a discuta în continuare despre "armistiţiu". De la întâlnire au lipsit cei din PPCD şi din grupul de iniţiativă privind crearea PLD. În schimb, au fost luaţi în furci de către "partenerii de opoziţie".
Postez acum un sondaj pe site în care întreb dacă opoziţia noastră este gată să preia guvernarea după 2009.


Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!