PCRM se va scinda după alegeri ?

joi, 6 decembrie 2007

Benita Ferrero-Waldner solicită ca Moldova să intensifice eforturile pentru realizarea integrală a Planului de Acţiuni RM-UE

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, aflat în vizită la Bruxelles, s-a întîlnit cu Benita Ferrero-Waldner, Comisar European pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate.

Comisarul European a menţionat că anul 2007 a fost unul de succes în realizarea Planului de Acţiuni RM-UE, accentuînd necesitatea intensificării eforturilor în vederea valorificării plenare de către ţara noastră a tuturor posibilităţilor pe care le oferă acest instrument.

Oficialul european a mai evidenţiat faptul că Republica Moldova a plasat Planul de Acţiuni la baza reformelor sale interne, exprimînd disponibilitatea UE de a sprijini şi pe viitor ţara noastră în eforturile sale de modernizare europeană. Comisarul European a amintit în context că UE a acordat Republicii Moldova, pentru perioada 2007-2010, cea mai mare asistenţă printre ţările din cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV) – peste 210 mln. de Euro.

Benita Ferrero-Waldner a remarcat faptul sporirii volumului de investiţii în Republica Moldova urmare a acţiunilor întreprinse în direcţia combaterii corupţiei, realizării reformei judiciare, precum şi de îmbunătăţire a climatului investiţional.

Oficialul european a salutat iniţiativele lansate de Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de consolidare a încrederii intre Chişinău şi Tiraspol, menţionînd că acestea creează un cadru favorabil identificării unei soluţii politice durabile a conflictului transnistrean. UE susţine o Moldovă bazată pe principiile statului de drept, democraţiei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. În acest spirit instituţiile europene vor continua şi pe viitor cooperarea cu Republica Moldova, a spus Benita Ferrero-Waldner.

Preşedintele Vladimir Voronin a declarat că vizita actuală - cea de-a doua în acest an - are drept scop totalizarea relaţiilor de colaborare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe parcursul ultimilor trei ani, care au fost foarte importanţi pentru realizarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Vladimir Voronin a relevat că în această perioadă Republica Moldova a avansat în dialogul cu UE, exprimînd recunoştinţă instituţiilor europene pentru suportul constant acordat ţării noastre în modernizarea şi implementarea reformelor în Republica Moldova.

Totodată, Vladimir Voronin a menţionat că autorităţile moldoveneşti conştientizează faptul că Republica Moldova mai are mult de făcut, în particular, în asemenea domenii, precum drepturile omului, libertatea mass-media, reforma judiciară, combaterea corupţiei, atragerea investiţiilor.

Şeful statului a apreciat vecinătatea cu Uniunea Europeană drept un factor benefic care deschide Republicii Moldova noi oportunităţi pentru realizarea opţiunii europene a ţării. Datoria noastră este să valorificăm din plin aceste posibilităţi, a afirmat Preşedintele.

Vladimir Voronin a mai precizat că realizarea Politicii Europene de Vecinătate oferă Republicii Moldova oportunităţi atît pentru reformarea şi modernizarea ţării, cît şi pentru avansarea în soluţionarea problemei transnistrene. În context, Preşedintele a relevat că urmare a acţiunilor întreprinse în acest sens, majoritatea agenţilor economici viabili din Transnistria activează în cîmpul legal al Republicii Moldova, aceştia fiind trataţi la egal şi bucurîndu-se de aceleaşi facilităţi ca şi agenţii economici din toată ţară. Şeful statului a mai estimat că drept urmare a aplicării Sistemului Generalizat de Preferinţe (GSP+), exporturile din Transnistria în statele UE au sporit cu 50 la sută.

Vladimir Voronin a reiterat importanţa dialogului purtat de către autorităţile moldoveneşti cu instituţiile europene pentru precizarea corectitudinii acţiunilor realizate în cursul apropierii ţării noastre de comunitatea europeană. Nu am venit astăzi la Bruxelles pentru a purta negocieri privind perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ci am venit să concretizăm programul nostru de conlucrare continuă cu structurile europene, în vederea realizării obiectivului de edificare, cu asistenţa UE, a Europei la noi, în Republica Moldova, a conchis Preşedintele.

Serviciul de presă al Preşedinţiei

Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

Niciun comentariu: